• 4. A na besedě v Městské knihovně
    • 4. A na besedě v Městské knihovně

    • 15.10.2021 12:03
    • Ve středu 6. října 2021 žáci 4. A třídy navštívili Městskou knihovnu v Bučovicích. Paní knihovnice dětem vyprávěla zajímavé pověsti z Bučovic a okolí. Po přednášce si děti mohly prohlédnout nabídku knih a časopisů. Zájemci o pravidelnou docházku do knihovny obdrželi přihlášku. 

     Na zpáteční cestě děti sbíraly přírodniny, z kterých vyráběly panáčky Podzimáčky. (FOTO)
      

     Mgr. Alena Kubáčková

      

    • více
    • 4. A na poznávací vycházce
    • 4. A na poznávací vycházce

    • 14.10.2021 16:54
    • Ve středu 29. září se uskutečnila vycházka žáků ze 4. A. Naše trasa vedla ze školy parkem do města, prošli jsme náměstí, věnovali jsme pozornost zámku i zámecké zahradě, pokračovali jsme směrem k autobusovému nádraží a dále k vlakovému nádraží. (FOTO)
     Mgr. Alena Kubáčková
    • více
    • Čtvrťáci na dopravním hřišti
    • Čtvrťáci na dopravním hřišti

    • 05.10.2021 12:06
    • Ve středu 22. září se žáci čtvrtých tříd vypravili na dětské dopravní hřiště do Vyškova. Lekce zahrnovala praktickou i teoretickou část. Teoretická část výuky probíhala v učebně. (FOTO)
    • více
    • Volby do školské rady
    • Volby do školské rady

    • 22.09.2021 18:03
    • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

     funkční období současné Školské rady končí a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

    • více
    • Adaptační pobyt žáků šestého ročníku 2021
    • Adaptační pobyt žáků šestého ročníku 2021

    • 30.09.2021 11:38
    • Září. Rok se s rokem sešel, a tak nastal čas na tradiční adaptační pobyt žáků šestých tříd. Všichni společně, 6. A, 6. B i 6. C, jsme vyrazili ve dnech 15.-17. 9. 2021 na Haluzickou hájenku, aby se žáci přivítali se svými spolužáky, s novými třídními učiteli, zahájili školní rok a oficiálně tak vstoupili na druhý stupeň. (FOTO)

    • více