• 17. - 23. prosinec

  Třída:
  Typ:
  • Pon17. 12.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   VA str. 25, 26 - číst, písanka str. 24 - psát 3 řádky.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka- 3 řádky. SLABIKÁŘ str.25 a 26
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ČJ - v malém sešitě : Přepis vět,vyznač slova,urči druh vět
   na 17. 12. 2018
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   uč. str. 83 cv. 2 a), Čít. str. 89-92
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Hlasité čtení str. 86-87
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Učebnice str. 83 cv. 2a - přepiš do sešitu
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M2 - dělení.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   17.12. - ČJS, náměstí, penízky, 18.12. - sportovní den, 19.12. - ČJ,M,AJ, 20.12. - den dle rozvrhu hodin, plavání, 21.12. - náměstí, třídní besídka, konec vyučování v 11,30 hod. Krásné Vánoce
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Test z VL - 17.12.2018 - MaK, JD, NC, MD, SN, HS, MŠ
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L5CD, článek, IRV
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Chemie
   :
   donést plášť
  • IX.A Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Žáčková Klára - Karlovy Vary
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L5CD, článek, IRV
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Chemie
   :
   donést plášť
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 19 cv.4,5
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 19 cv. 4,5
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   V pondělí 17.12. půjdeme popřát do některých firem v Bučovicích příjemné prožití vánočních svátků a předáme malý dárek. Děti by měly být teple oblečeny. Ze školy budeme vycházet po třetí vyučovací hodině tj. 10:45 a vrátíme se nejpozději v 12:25. Děti si mohou vzít malý obnos peněz. Zastavíme se v "Karlově pekárně" na malé občerstvení (čaj, párek v rohlíku atd.). Vlastivědu a čtení nebudeme mít.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML: prac.list - pods.j.konkrétní, abstraktní
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   SL: mluvní cvičení - Homolová, Mlčoch,
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Volná, Leahová
  • VI.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Český jazyk a literatura
   :
   Pololetní diktát
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L2CD, článek, sloveso být, mít, there is /are, příd. jména (2 sloupečky)
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Pracovní list - cvičení 1 (přepsat věty do záporu)
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML:prac.list - pods.j.konkrétní, abstraktní
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Radochová, Cristea D.
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Češka, Drmola
  • VI.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Český jazyk a literatura
   :
   Pololetní diktát
  • VII.A Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Dokončení projektu - Banánové republiky
  • VII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Český jazyk a literatura
   :
   pololetní diktát
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L5CD, článek
  • VII.A, VII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Nepravidelná slovesa - test
  • VII.B Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Čechy v době knížecí
  • VII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Dokončení projektu - Banánové republiky
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L2AB, článek, IRV
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Český jazyk a literatura
   :
   pololetní diktát
  • Úte18. 12.
  • III.A, III.B TD
   ·
   domácí úkol
   Tvořivá dílna
   :
   Zítra přinést čajovou svíčku
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Hudební výchova
   :
   kontrola sešitu
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   kvalitní nůžky, lepidlo, šedá hmota, květináč nebo nějakou misku, svíčku, dekorace, tavnou pistoli + náboje
  • IX.A Celá třída
   ·
   Test
   Přírodopis
   :
   Test Nervová soustava
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Přinést rýsovací pomůcky
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení Voňková, oprava Šídlová, Křížková
  • IX.B Celá třída
   ·
   Referát
   Dějepis
   :
   kultura a věda mezi světovými válkami
  • IX.B Celá třída
   ·
   Test
   Přírodopis
   :
   Test Nervová soustava
  • IX.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Český jazyk a literatura
   :
   pololetní diktát
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Zítra máme místo matematiky AJ. Vzít si všechno do Aj i opakovací listy.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   ÚZ: pravěk, starověk
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   57/2b
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Přinést geometrii - rýsovací pomůcky, pracovní sešit
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   LIT: Prezentace knihy- Drmola, Večeřová, Ehrenberger, školní sešit - nakreslit Golema
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   učebnice str.27/2
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení Hubal, oprava Peterka, Tökölyi
  • VII.A, VII.B RJ1
   ·
   Test
   Ruský jazyk
   :
   10.lekce
  • VII.A, VII.B RJ1
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   18.12. test 10.lekce - opakovat azbuku
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS 7/4a
  • VIII.A, VIII.B RJ1
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   dopsat slovíčka 4.lekce do slovníčku
  • VIII.A, VIII.B RJ2
   ·
   Test
   Ruský jazyk
   :
   Slovíčka a fráze 3. lekce
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   donést si pracovní list o Napoleonovi
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str.9/cv.5
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Dějepis
   :
   Marek, Toráč - Josef II., baroko
  • Stř19. 12.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Sešit Čtení - číst nový list.
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Násobení,dělení 6,7,8,9, - 2 sloupečky
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Kdo nesplnil domácí úkol na dnešní hodinu, vypracuje úkol na zítra.
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Ve středu 19.12. píšeme velký test z 2. lekce. Opakování učiva mám u sebe na pracovních listech.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Ve středu 19.12. píšeme velký test z 2. lekce. Opakování učiva mám u sebe na pracovních listech.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   učebnice str.15/2, ve středu písemka - kružnice,kruh
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str. 17 cv. 10 a)
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L2CD, článek, sloveso být, mít, there is /are, příd. jména (2 sloupečky)
  • VII.A Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Test Čechy v době knížecí, první čeští králové
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L5CD, článek
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L2AB, článek, IRV
  • Čtv20. 12.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str. 61, cv. 9
  • Pát21. 12.
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Domácí úloha z 05. pro 2018
  • IX.A Celá třída
   ·
   Referát
   Dějepis
   :
   Umění, věda a technika ve světě a doma
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   LIT :prezentace knihy- Volná, Leahová,Homolová, Kargerová, školní sešit - nakreslit Golema, PS s.25 cv.7,8
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Občanská výchova
   :
   nalepit do sešitu a vybarvit PL - Vánoce
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Dějepis
   :
   VEZMĚTE SI ZEMĚPIS!!!