• 15. - 21. říjen

  Třída:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 2 - psát 2 řádky, Veselá abeceda /VA / str. 4 číst, skládat písmenka.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str.21, cv.2
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Slabikář str. 5- čtení
  • II.
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Pracovní list v sešitě - na 15. 10.2018
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   naučit násobky č. 6
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   čtení z vlastní knihy
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice str 34. cv 7 opiš 4 sloupečky
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - PS str. 11, cv. 4 - dokončit, Čítanka číst str. 26 - 27 + odpovědi na otázky
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ Ps str. 12, cv. 5, 6 - dokončit
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   napsat 4 věty o kamarádovi
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ČT - s.18,19.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Podnebná pásma - viz učebnice přírodovědy - tučně psané výrazy + obrázky /naučit/.
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, IRV, 17.10. My Hero odeslat do půlnoci
  • IX.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Chemie
   :
   Názvosloví oxidů
  • IX.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Podnebí ČR
  • IX.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Chemie
   :
   Názvosloví oxidů
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str 9, cv 32
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Pracovní sešit str 4, cv 8,9,10 na 15.10.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   přinést si
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Do sešitu ČJ 2 napiš řadu vyjmenovaných slov po b a vymysli krátké věty na slova bít-být, nabyl-nabil, býlí-bílí/bílý.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   prac.list z hodiny cv.7,9
  • VI.A, VI.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   číslovky 0-100
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka (v pondělí), článek
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Kdo neměl DÚ - pracovní list (cv. 3 + čtení s porozuměním) - na pondělí
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   prac.list z hodiny cv.7,9
  • VI.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Vznik Vesmíru, Slunce, Sluneční soustava (celá)
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   v pondělí písemka na zakreslení zlomku a výpočet zlomků s jednotkami
  • VII.A, VII.B A1
   ·
   Písemná práce
   Anglický jazyk
   :
   Sloveso být - minulý čas - překlady vět
  • VII.A, VII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovat sloveso být - minulý čas, čtení a překlad str. 33/7
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka (v pondělí), článek
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Chemie
   :
   Chemické pomůcky
  • VIII.A, VIII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka Sweet Sue and Smart Alec
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka ( v pondělí),články, IRV
  • VIII.A, VIII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka 1B na pondělí
  • Úte16. 10.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Matematika str. 23, psát 3 řádky číslice 2.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Veselá abeceda str. 5 - číst, skládat z písmen slabiku ma, má.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 2, SLABIKÁŘ str. 4,5 opakovat. Skládání písmen.
  • II.
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 14
  • II. HAJ1
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   Pracovní list - naučit slovíčka na 16. 10. 2018
  • II. HAJ2
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   Pracovní list - naučit se slovíčka, vykreslit obrázek
  • III.A, III.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Naučit slovíčka podle obrazků
  • III.A, III.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Rozstříhat a podepsat kartičky.
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Doplňovací cvičení - doplň a přepiš cvičení 1 -pracovní list
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ papír 6 příkladů+ 6 příkladů na převody jednotek
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - uč. str. 27, cv. 2
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Číst z Čítanky str. 28 - 30
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Opakuj na příští hodinu na test-učebnice str.2, 3, 4
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS - s.12/6
  • IX.A, IX.B NJ
   ·
   domácí úkol
   Německý jazyk
   :
   Str.14/cv.15 jen sloveso Rad fahren a fernsehen
  • IX.A, IX.B RJ
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   PS s.17 cv.17 + opakovat časování sloves ve šk.sešitě
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   přinést si zavařovací sklenici
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Mluvní cvičení Košičan, Paťava
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   učebnice str. 21/cv B,C
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice str 14, cv 3.Učebnice str 14, cv 5 /převeď na cm /
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Oprava diktátu
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str. 7 cv.2
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Čítanka str. 28-30. Bude čtení na známky.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   ÚZ - Pravěk (dobrovolníci)
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   prac.sešit str.32, cv. 4,5
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Výchova ke zdraví
   :
   Dodělat úkol z hodiny str.12 - aktivní naslouchání
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   ÚZ - Pravěk (dobrovolníci)
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Prezentace knihy- Řezníčková, Chaloupková, PS s.8 cv.4
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Mluvní cvičení Novák, Šubrt
  • VII.A, VII.B RJ1
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   říkanka azbuka - na známku
  • VII.A, VII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   Kdo nestihl v hodině dopsat PS str.14,15/písmena O a K
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Cv.10d/str.5 v pracovním sešitě
  • VIII.A, VIII.B RJ1
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   PS s.21 cv.10
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Cv.10d/str.5 v pracovním sešitě
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Mluvní cvičení Loníček, Valentová
  • Stř17. 10.
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - viz sešit + ústně otázky z uč. str. 28, uč. str. 29, cv. 30- ústně
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L4CD( první týden v listopadu), článek, IRV, testík kolem 24.10., odeslat My Hero
  • IX.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Dějepis
   :
   Totalitní režimy - komunismus
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L4CD( první týden v listopadu), článek, IRV, testík kolem 24.10., odeslat My Hero
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Moje kniha Kohoutek, Vinklar
  • IX.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Podnebí ČR
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ-PS str. 8 cv. 4, naučit se množné číslo nepravidelné v sešitě AJ, opakovat čísla
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Naučit se množné číslo nepravidelné v sešitě AJ, opakovat číslo
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Občanská výchova
   :
   dodělat úkol z hodiny - budova v obci (str.16)
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str.4 cv.1b,c
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L1BC (první týden v listopadu), článek, přeložit papír
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Pracovní sešit str. 4 cv. 2
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str.4 cv.1b,c
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L3CD (první týden v listopadu), článek, doplň papír, příprava na test
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   přinést si zavařovací sklenici (čím větší, tím lepší)
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Vodní plochy Asie
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka L1CD (první týden v listopadu), článek, IRV, speaking
  • Čtv18. 10.
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   Do VV a PČ budeme potřebovat roličku od potravinové folie nebo alobalu a roličku od papírových ubrousků a 4 korálky.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   prezentace knihy - Košťálová, Bajerová, PS s.8 cv.4,2
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   zkusit přinést dýni (potřebujeme cca 12 ks)
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ prac. sešit str. 38/5B
  • Pát19. 10.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Test - Demokratický stát - VL - PS s.2,3.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Klíš, Vafek, Šupíková prac.list z hodiny cv.9
  • VI.A, VI.B ICT3
   ·
   domácí úkol
   Informatika
   :
   Otázky zadání samostatné práce.: 1. WWW ADRESA GYMNÁZIA BUČOVICE 2. JMÉNO A EMAIL STAROSTY BUČOVICE 3. NEJBLIŽŠÍ VLAKOVÉ SPOJENÍ DO KYJOVA Odpovědi zapište do e-mailu. Pošlete na informatikbudik@seznam.cz, předmět: prijmeni a jmeno zaka.
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Občanská výchova
   :
   dodělat úkol z hodiny - str. 16 - budova v obci+1 věta
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Pazdera, Kleibl, prac.list z hodiny cv.9
  • VII.A, VII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka 3B -
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Občanská výchova
   :
   dodělat úkol z hodiny - rodinný poklad
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Příběh z ulice-dle obrázků v sešitě
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   koncept výkladu o nějakém zvířeti