• 18. - 24. březen

  Třída:
  Typ:
  • Pon18. 03.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M str. 20 cv. 7.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   VA str. 68, písanka str. 10, 11 - 4 řádky.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str. 20, cv. 7
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Slabikář str. 68
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Úkol pro nemocné žáky : M / PS str. 72 / cv. 1, 2, 3
   str. 73 - přečíst jednotky délky.
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   Přinést 2 špejle, mašličku na čt 12. 3. 2019
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Čítanka str. 87, Písanka str. 13
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   uč. str. 112 cv. 4, Čít. str. 136-138
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - dokončit doplňování i/y - papír
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 49 cv. 5
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, články str. 52 a str. 62/ číst a překládat, opakovat IRV, prezentace A. David, G. Košičan
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Dodělat stránku v pracovním listě na "Time" - končíme časem 3:40. V pondělí píšmš test na slovní zásobu. Opakování mám v sešitě AJ.
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Pokus se vypočítat PS str 5, cv 3
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str 32, cv 9 urči mluv. kat.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Dodělat stránku v pracovním listě na "Time" - končíme časem 3:40. V pondělí píšmš test na slovní zásobu. Opakování mám v sešitě AJ.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   procvičovat písemné dělení - test, uč. str.126/4
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   zopakovat na test - osová souměrnost
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   naučit se zájmena - k jednotlivým druhům
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, články str. 11, str. 25, WB7/cv.5, WB 8/cv.1,5
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS 23/5, Dan E. - Project The Animals (dle sešitu nebo foto v mobilu), Laura - Project ústně
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   dokončit všechna cvičení v sešitě, zopakovat na závěrečný test
  • VII.A Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Norsko, Dánsko
  • VII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Povrch a podnebí Evropy
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek str. čtení a překlad, opakovat IRV, WB str. 55/celou
  • VII.A, VII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka L6 (vybraná)
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS 28/2,3,6
  • VII.B Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Objevné plavby
  • VII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Norsko, Dánsko
  • VII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Povrch a podnebí Evropy
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   kontrola pracovních listů
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Chemie
   :
   Pětiminutovka Prvky
  • VIII.A, VIII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS 27/5
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, opakovat IRV, článek, WB str.25/cv. 5,6
  • Úte19. 03.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Sešit Čtení - nový list, VA str.69, Cviky -psát 3 řádky - písmeno S.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 11, čtení- list.
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Úkol pro nemocné žáky : M / PS str. 78, 79 - celé, str. 19 / cv. 1, 6, 7
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Čítanka str. 89 - 91 na 19. 3. 2019
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Úkol pro nemocné žáky : Učeb.str. 46, PS str. 58
  • II.A HAJ1
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   Úkol pro nemocné žáky : HAJ / PS str. 40 - 43
  • II.A HAJ2
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   DÚ PS str. 42, opakovat slovíčka
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   uč. str. 69 cv. 4
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   čtení z vlastní knihy, naučit vyjmenovaná slova po z, PS str. 35 cv. 1 (nahoře)
  • III.A, III.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   v sešitě doplnit do vět zkrácený tvar slovesa být
  • III.A, III.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - PS - str. 21, cv. 6 + papír
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice M - str. 73 cv. 3
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Hudební výchova
   :
   Naučit se písničky z papíru, test na stupnici C dur
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - PS str. 7, cv. 1, dokončit příklady z papíru (platí pouze pro žáky, kteří úkol nesplnili)
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - dokončit cvičení z papíru(platí pouze pro žáky, kteří úkol nesplnili)
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení David
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Uč. str 65, cv 2 / první sloupeček /
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Oprava Dú PS str 32, cv 9
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str. 45/1 + procvičovat dělení
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Test Rakousko v úterý 19.3.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   zkoušení Egypt a Řecko
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   zkoušení Egypt a Řecko, dodělat vlepený list
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Přesun prověrky na úterý
  • VI.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   prvočísla, čísla složená, rozklad čísel na prvočísla
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   nosit geometrii
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení - Hanák L., Chládek, Křetinská, Musil, Švestka
  • VII.A, VII.B RJ2
   ·
   Test
   Ruský jazyk
   :
   12.lekce - přepis, diktát
  • VII.A, VII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   Kontrola slovníčků 12.lekce
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS - dokončení vše do cv. 11(sčítání a odčítání racionálních čísel)
  • VIII.A, VIII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   PS str.53/cv.18a)b),kdo nesplnil - slovíčka 5.lekce, naučit 2.sloupec
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení Hujňák, Stuchlíková, Urban
  • Stř20. 03.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Sešit Čtení - číst nový list.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   čtení- nový list
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Doplňovací cvičení v sešitě ČJ 2 na 20. 3. 2019
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   čtení z vlastní knížky
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Hlasité čtení str. 126 - 127
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Opakujeme vyjmenovaná slova - pracovní list, vložený v ŽK
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Pracovní sešit str. 46 - doplň
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - doplnit slova viz. papír
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - PS 1 str. 46, cv. 1,2, str. 47, cv. 1,3,4
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Zítra diktát - viz papír rod mužský, středa, pátek GEOMETRIE
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M - sešit M1.
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Chemie
   :
   přinést recept a suroviny na domácí zmrzlinu + krabičku s víčkem
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   moje kniha Hlaváček, Rájová, Toman
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 33 cv. 4
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice str 65, cv 2 dokončit
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 33 cv.4
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem, zopakovat obvody na test (vzorec, dosazení, výpočet)
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Pracovní list str. 27 cv. 3
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   nastudovat dnešní probrané učivo - připravit konkrétní otázky, čemu nerozumíš
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Kontrola vypracovaného cvičení do sešitu z uč. str. 92, cv. 1
  • VI.A A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   co bylo z minulé hodiny
  • VI.A A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   co bylo z minulé hodiny
  • VI.A A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   co bylo z minulé hodiny
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str. 27/5
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Zeměpis
   :
   Dokreslit vlajku Norska, Dánska
  • VII.A Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Test Poslední Přemyslovci a Lucemburkové
  • VII.A, VII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Nepravidelná slovesa - nová (černá)
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Zeměpis
   :
   Dokreslit vlajku Norska, Dánska
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   synonyma,antonyma,homonyma,sousloví na test
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   uč. 80/3,na středu synonyma,antonyma,homonyma,sousloví
  • VII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   Porovnávání, sčítání, odčítání racionálních čísel
  • VII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Finsko
  • VII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Island
  • VII.B Celá třída
   ·
   Projekt
   Zeměpis
   :
   Švédsko
  • VIII.A, VIII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS 33/5
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   co bylo z minulé hodiny
  • VIII.A, VIII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   10 vět - překlad do sešitu, kdo nepsal slovíčka 3C - test, opakovat nepravidelná slovesa
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   moje kniha Čamlík, Hálová
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Fyzika
   :
   Spalovací motory - http://fyzika711.cz/.
  • Čtv21. 03.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M str.17 cv. 3, 8.
  • I.A, I.B HAJ
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   opakovat čísla 0- 10
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str. 25, cv. 1
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Slabikář str.70
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   čtení z vlastní knihy
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Učebnice str. 113 cv. 7 - vypiš 15 slov, kde chybí y,i
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - PS str. 36, cv. 8
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice str 66, cv 4 / dva sloupečky /
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Oprava v sešitě Č2
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   zadání zapsáno v sešitě
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ učebnice str. 167 cv. 3 do ČJ2. Pokračuj ve cvičení co jsme začali ve škole. Napiš další tři věty a vyznač skladební dvojce. Končíš slovy ......domácí úkoly.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   zkoušení Egypt a Řecko
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   dokončit cvičení v sešitě
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   procvičovat zájmeno já
  • VI.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Hydrosféra - pohyby oceánské vody - vodní plochy - ledovce
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   zkoušení Egypt a Řecko
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   zadání v sešitě
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str. 29/2
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   dodělat a odevzdat reklamu
  • VII.A, VII.B NJ
   ·
   domácí úkol
   Německý jazyk
   :
   Slovíčka nur - Jogging
  • VII.A, VII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   PS str.43/cv.5.1. - jo
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Test
   Chemie
   :
   Pětiminutovka prvky (H - As)
  • VIII.A, VIII.B NJ
   ·
   domácí úkol
   Německý jazyk
   :
   PS 69/3a
  • VIII.A, VIII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   s.62/cv.18 - čtení, naučit slov. 3. sloupec a fráze
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   dodělat cv. 1 (str. 107) do sešitu - druhy VV, poměry mezi VV, zopakovat poměry mezi VV - krátký opak. test
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Test
   Chemie
   :
   Pětiminutovka prvky
  • Pát22. 03.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 14, čtení - list
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   v sešitě matematika, opsat příklady pod sebou, vypočítat a provést zkoušku
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Čít. strana 138-139
  • III.A, III.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   naučit slovíčka ve slovníčku
  • III.A, III.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - překlad vět - viz. sešit AJ
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Pracovní list - vypočítej 2 sloupečky
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Čtení pohádky
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - PS 1 str. 43, cv. 1,2,4,5
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   PS str. 24, cv. 1,2
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   naučit slovíčka ve slovníčku (posledních 12)
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ČJ - PS - 44/14,16.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   PŘ - test - viz ŽK a PS - 25.3.2019.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Obvod čtverce a obdélníku, rýsování-písemná práce
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Úhly v trojúhelníku - test
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   SL. PS s.53 cv.1, prac.list cv.10 a,b / sushi /
  • VI.A, VI.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Food-vocabulary,present tenses -na test
  • VI.A, VI.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   naučit se přítomné časy a slovíčka PS 4A
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, cvičení z učebnice - must
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka 4A
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Kontrola vypracovaného cvičení do sešitu z uč. str. 92, cv. 1
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str. 30/1, test - úhly v rovnoběžníku
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   moje kniha - Černá T., Hanák M., Plhal
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, články, opakovat IRV, WB 29/celou (na pondělí); srovnávací test: nepravid. a pravid. slovesa v minulém čase, příd. jména - stupňování a přirovnávání, popř. příslovce s -ly
  • VII.A, VII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS 52/1,2 a na 29. 3. projekt The USA
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, opakovat IRV, prac. seš. str. 26/celá (na pondělí), srovnávací test: future tense - oba tvary, L2 slovní zásoba str. 20, průběhový minulý čas
  • VIII.A, VIII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Nepravidelná slovesa od GO po RUN, 10 vět překlad (kdo neměl)
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   Dokončení pracovních listů rodokmenu Habsburků