• Výuka na tabletech
    • Výuka na tabletech

    • 14.12.2022 20:24
    • Žáci naší školy již od nejnižších ročníků využívají ve výuce kromě interaktivní tabule i tablety a další digitální technologie. Při práci s nimi si osvojují jejich ovládání. Učí se orientovat v různých aplikacích v předmětech český jazyk, matematika a člověk a jeho svět. Pracují samostatně, ve dvojicích, svým individuálním tempem. Při práci vidím spokojené děti, které aktivně pracují a přemýšlejí. (FOTO)
                                                          Mgr. Vladimíra Turkovská
    • více
    • Papageno – 4. a 5. třídy, divadlo Reduta
    • Papageno – 4. a 5. třídy, divadlo Reduta

    • 10.12.2022 11:54
    • Dne 22. 11. 2022 navštívili žáci IV. A , B a V. A třídy výpravnou pohádku Papageno plnou kouzel, peří a dobrodružství.  Děti se společně s ptáčníkem Papagenem vydaly vysvobodit princeznu Paminu, kterou unesl zlý černokněžník Monostatos. Představení se všem líbilo a pobyt v Brně děti zakončily prohlídkou brněnských pamětihodností. (FOTO)
     Mgr. Blaňková, Mgr. Medřická, Mgr. Zemánková
    • více
    • Lampionový průvod
    • Lampionový průvod

    • 24.11.2022 13:19
    • Dne 16. 11. 2022 uspořádala školní družina při Základní škole 711 Bučovice lampionový průvod pro děti. (FOTO)
    • více
    • Dopravní hřiště Kyjov
    • Dopravní hřiště Kyjov

    • 10.12.2022 11:44
    • Dne 21. 11. 2022 zahájili žáci 4. ročníků dopravní výchovu v DDM Kyjově. První hodina byla věnována dopravním značkám a základnímu vybavení jízdního kola. Kromě paní lektorky dětem podával informace i zástupce Policie ČR v Hodoníně. Děti si odnesly domů spoustu zajímavých informací a malé domácí úkoly, které společně budou plnit ve škole. Těšíme se na další setkání v lednu. (FOTO)
     Mgr. Miroslava Blaňková, Mgr. Andrea Medřická
    • více