• Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
     • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy
     • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy

     • 02.06.2020 08:15
     • Přítomnost žáků 2. stupně ve škole: 
      od pondělí 8. 6. 2020

      - Od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 bude žákům umožněna přítomnost v naší škole formou konzultací k objasnění nebo upevnění učiva, k zodpovězení dotazů. Na konzultaci je třeba se přihlásit v systému EduPage.

      - Od 15. 6. 2020 proběhnou třídní schůzky po skupinách do patnácti žáků. Rozpis bude rodičům i žákům zaslán prostřednictvím systému EduPage.

      - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní konzultací (třídních schůzek), je předložit při prvním příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).
      - Další povinností je mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. 

       


      Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

     • více
     • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
     • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

     • 18.05.2020 15:22
     • - Příchod do školy v čase 7:15 – 7:45 hod. (žáci se řídí pokyny zaměstnanců před budovou školy)
      - Nezapomenout čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy)
      - Výuka v kmenových třídách
      - II. A spojena s II. B – vyučující Mgr. Laciná ve třídě II.B
      - IV. A vyučující Mgr. S. Rotreklová
      - V. A vyučující E. Pölzerová ve třídě V. B
      - Obědy si rodiče objednávají sami běžným způsobem (kontakt šk. jídelna – 734 318 949), dovoz zajištěn prostřednictvím zaměstnanců naší školy, konzumace následně v kmenové třídě (vlastní příbor!)
      - Odpolední vyzvedávání žáků ze skupin oznamujete službě na vrátnici školy
      Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy
     • více
  • Zvonění

   Sobota 6. 6. 2020