• Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/22

    • Opatření k zápisu do 1. ročníku ZŠ Bučovice 711, příspěvkové organizace  pro školní rok 2021/2022

      

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

     Zápis bude probíhat na naší škole od 1. 4. do 30. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

      

     Podání žádosti

     Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

     1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

     2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

     3. poštou

     4. osobní podání v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 včetně a to vždy v pondělí nebo ve středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. v budově školy ZŠ Bučovice 711.

     Potřebná dokumentace je ke stažení v příloze nebo bude poskytnuta ve škole v daných termínech /Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Doplňující informace k zápisnímu lístku/.

     K dokumentaci přiložte prostou kopii rodného listu.

     V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského nebo odborného lékaře.

     Ředitelka školy stanovila termín podání těchto doporučení do 30. 4. 2021.

     Vzhledem k mimořádné situaci je možné, pokud se zákonnému zástupci dítěte nepodaří v tomto termínu potřebnou dokumentaci vyřídit, dohodnout se s vedením školy na prodloužení tohoto termínu.

     V případě rozvolnění vládních nařízení bude pro všechny zájemce uspořádán den otevřených dveří v naší škole. O případném termínu budete informováni.

      

      Bučovice, 16. 3. 2021                                   Mgr. Miroslava Hanáková, 

                                                                ředitelka školy


     PŘÍLOHA: Příslušnou dokumentaci stahujte zde:

     Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:            WORD   PDF

     Žádost o odklad povinné školní docházky:                     WORD   PDF