• Výchovný poradce

    • Mgr. Drahomíra Zemánková

     mobil: 735 166 164

     email: zemankova.d@bucovice711.cz

     (Sídlí v 1. patře, v pravém křídle budovy)

     Nejdůležitější činnosti výchovného poradce a speciálního pedagoga
     •    ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat žáky s výukovými obtížemi a navrhovat další péči o tyto žáky
     •    zprostředkovat diagnostiku v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
     •    napomáhat třídnímu učiteli s uplatňováním podpůrných opatření pro daného žáka
     ve školním prostředí
     •    poskytovat informace žákům, jejich zákonným zástupcům
     •    předávání důležitých informací týkajících se nových metodických postupů, pedagogické intervence a diagnostiky
     •    průběžně sledovat a společně s vyučujícími vyhodnocovat udělená podpůrná opatření
     •    spolupracovat se školními poradenskými zařízeními
     •    podílet se ve spolupráci s třídním učitelem na zpracování, naplňování a vyhodnocení plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu
     •    připravovat podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
     •    individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě
     •    individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování
     •    zajišťovat Předmět speciálně pedagogické péče