• Mimořádná opatření dnem 9. 10. 2020
   • Mimořádná opatření dnem 9. 10. 2020

   • 09.10.2020 12:23
   • Vážení rodiče,

    z důvodu mimořádných opatření se výuka na druhém stupni od 12.10.2020 mění takto:

     

   • - 12.10. až 16.10. se zavádí distanční výuka pro 8. a 9. ročník (pro ostatní ročníky platí běžný rozvrh ve škole)

    - 19.10. až 23.10. se zavádí distanční výuka pro 6. a 7. ročník (pro ostatní ročníky platí běžný rozvrh ve škole)

    - 26.10. až 30.10. děti nejdou do školy vůbec (dny volna, státní svátek a prázdniny)

     

    Distanční vzdělávání (výuka) je multimediální forma řízeného studia = žáci nejdou do školy a vzdělávají se doma dle pokynů učitele, plní zadané úlohy.

     

    V době distančního vzdělávání mají žáci povinnost si každý den kontrolovat domácí úlohy v EduPage! Zadání bude probíhat v těchto předmětech: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Anglický jazyk, Přírodopis, Fyzika, Zeměpis, Dějepis, Chemie (v 8. a 9.r.).

     

    Informace pro strávníky školní jídelny: po dobu distančního vzdělávání jsou žákům obědy automaticky odhlášeny.

   • Zpět na seznam článků