• Základní informace k otevření školy pro žáky 1. stupně
   • Základní informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

   • 07.05.2020 07:29
   • Zahájení výuky pro žáky 1. stupně: 
    pondělí
    25. 5. 2020 v 07:50 hodin.

   • - Zahájení výuky v pondělí 25. 5. 2020 v 7:50 hod., příchod žáků do školy bude ještě upřesněn.

    - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní výuky, je předložit první den při příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).

    OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY:

    - Věk nad 65 let s přidruženými chronickými poruchami.

    - Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou      systémovou farmakologickou léčbou.

    - Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.          hypertenze.

    - Porucha imunitního systému, např.:

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

    b) při protinádorové léčbě

    c) při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

    - Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

    - Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

    - Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin            (dialýza).

    - Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

    ​​​​Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

    - Délka výuky 7:50 – 11:30 hod., odpolední skupina nejdéle do 16:00 hodin.

    - Obědy mohou být zajištěny formou obědového balíčku ke konzumaci ve škole (nutnost vlastního příboru) nebo k odnesení domů.

    - Účast na výuce (včetně odpolední skupiny) nahlásit třídní učitelce do 15. 5. 2020, docházka žáků do školy bude evidována a nepřítomnost žáků ve škole omlouvána jako při běžné školní docházce.

    - Výuka v prvním týdnu bude zaměřena na adaptaci dětí ve škole, nastavení pravidel nestandartního školního režimu a práci ve skupině. V dalších týdnech výuka podle upraveného rozvrhu.

    - Pro všechny žáky platí povinnost dodržovat hygienická opatření a provoz školy.

    - Pro všechny žáky přítomné ve výuce platí povinnost mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

    - Žáci, kteří nebudou přítomni na výuce, budou i nadále pracovat formou distančního vzdělávání jako doposud.

    - Další informace budou sděleny přibližně 20. 5. 2020.

    Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hanáková


    Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

   • Zpět na seznam článků