• Návštěva žáků 3. třídy v knihovně
    • Návštěva žáků 3. třídy v knihovně

    • 09.10.2019 17:39
    • Dne 4. 10. 2019 se žáci 3. třídy zúčastnili besedy v dětském oddělení knihovny v Bučovicích. (FOTO)

    • Paní Gabriela Sehnalíková si pro ně tentokrát připravila pohádkové téma. Vyprávěla o tradičních českých i světových pohádkách a četla úryvky některých z nich. Společně si zopakovali děj známých pohádek a vyjmenovali pohádkové postavy. Své znalosti žáci využili v krátkém pohádkovém kvízu. Závěr návštěvy již patřil prohlídce knihovny, listování různými knihami a dětskými časopisy. Někteří z žáků do knihovny chodí pravidelně a svým spolužákům se zájmem ukazovali, co všechno si vypůjčili a přečetli. Cílem návštěvy bylo u co největšího počtu žáků podpořit zájem o knihy a čtení.
     Mgr. Luběna Hudcová
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 13. 8. 2020