• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Přírodovědná expedice do Přírodní rezervace Šévy
    • Přírodovědná expedice do Přírodní rezervace Šévy

    • 28.04.2018 18:48
    • Dne 19. dubna jsme se se žáky a žačkami šestých tříd zúčastnili Přírodovědné expedice do Přírodní rezervace Šévy, která leží přibližně 5 km od naší školy mezi obcemi Marefy a Mouřínov. (FOTO)

    • Po první vyučovací hodině jsme se vypravili vyzbrojeni mapou od pana učitele Šujana, do které jsme měli zakreslit cestu, po které půjdeme, směrem k Šévám. Sešli jsme po chodníčku v lesoparku do města Bučovice a odtud jsme se přes alej vydali dále. Nejdříve jsme přešli říčku Litavu a železniční přejezd a poté jsme pokračovali po silničce až do Maref. Prošli jsme částí vesničky a na křižovatce odbočili doleva směrem k polní cestě, která nás dovedla až k okrajům přírodní rezervace. Tady jsme si chvíli odpočinuli a posvačili.
     Přírodní rezervace Šévy nás přivítala žlutě zalitá rozkvetlými Hlaváčky jarními. Okouzleni takovou krásou jsme pomalu procházeli přes rezervaci po úzké vyšlapané cestičce. Přitom jsme si všímali dalších jarních rostlin, které tu kvetly i těch, které teprve pokvetou (např. prvosenek, konikleců, blatouchů, vstavačů, vrb, třešní a slivoní).  A snažili jsme se zapamatovat si jejich jména. Při procházce nás doprovázeli svým zpěvem ptáčci a kuňkáním žáby.
     Když jsme si vše pořádně prohlédli, vyfotografovali a užili si překrásného jarního počasí a jarní přírody, tak jsme se stejnou cestou, kterou jsme přišli, plni dojmů vrátili zpátky do Bučovic, kde jsme svou expedici ukončili.

                                                                                                                                          Vendula Sůrová a Pavel Šujan

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pátek 18. 1. 2019