• Zpracování osobních údajů

   • Základní škola Bučovice 711, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

    K uplatnění práv v oblasti osobních údajů je možné se na školu obracet prostřednictvím datové schránky ID: f8fmcv4 typ OVM, emailem na adresu: zs@bucovice711.cz nebo poštou na adresu Základní škola, Školní 711, 685 01 Bučovice.

    Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Mikoláš, email: mikolas.j@bucovice711.cz