• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
   • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

   • 01.04.2020 11:04
   • Opatření k zápisu do 1. ročníku ZŠ Bučovice 711, příspěvkové organizace  pro školní rok 2020/2021
   • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

    Zápis bude probíhat na naší škole od 1. 4. do 20. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

     

    Podání žádosti

    Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

    1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

    2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

    3. poštou

    4. osobní podání v termínu od 1. 4. do 20. 4. 2020 včetně a to vždy v pondělí nebo          

        ve středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. v budově školy ZŠ Bučovice 711.

    Potřebná dokumentace je ke stažení v příloze nebo bude poskytnuta ve škole v daných termínech / Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Doplňující informace k zápisnímu lístku/.

    K dokumentaci přiložte prostou kopii rodného listu.

     V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce musí doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského nebo odborného lékaře.

    Ředitelka školy stanovila termín podání těchto doporučení do 30. 4. 2020.

    Vzhledem k mimořádné situaci je možné, pokud se zákonnému zástupci dítěte nepodaří v tomto termínu potřebnou dokumentaci vyřídit, dohodnout se s vedením školy na prodloužení tohoto termínu.

     

     Bučovice, 23. 3. 2020                                 Mgr. Miroslava Hanáková

                                                                                                       ředitelka školy

     

    PŘÍLOHA:  Příslušnou dokumentaci stahujte zde:

    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:            WORD   PDF

    Žádost o odklad povinné školní docházky:                     WORD   PDF

     

   • Zpět na seznam článků