• T-mobile Olympijský běh
    • T-mobile Olympijský běh

    • 29.09.2021 12:35
    • Ve čtvrtek 9. září se uskutečnil T-mobile Olympijský běh, který spočíval v zaběhnutí trati o délce 500 m pro první a 1000 m pro druhý stupeň. Běhu se zúčastnil 2.-9. ročník a všichni zúčastnění získali diplom a medaili - (FOTO-BĚH). Nejrychlejší žákyní a žákem 2. stupně byla Aneta Nohavicová z 6. A a Matěj Tesáček z 9. B. Děkujeme všem učitelům za podporu - (FOTO-VYHODNOCENÍ).
     Nella Kokešová, Jan Kopáček
    • více
    • Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
    • Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

    • 24.09.2021 12:33
    • V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji  z provozních a organizačních důvodů (odstávka elektřiny č. 210441992)

     VOLNÝ DEN v pondělí 4. října 2021.
      

     Školní družina i jídelna budou mimo provoz.
      

     Děkujeme za pochopení.
      

     Mgr. Miroslava Hanáková

     ředitelka školy

     V Bučovicích 24. 9. 2021

      

    • více