• Vzdělávací dny na ZŠ 711
    • Vzdělávací dny na ZŠ 711

    • 23.06.2020 17:02
    • V době letních prázdnin - v srpnu 2020 - proběhnou na ZŠ 711
     "VZDĚLÁVACÍ DNY"
     pro žáky 1.-5. tříd ZŠ 711

     Pozn.: Čtěte taky - VÍCE...

    • více
    • Informace k ukončení školního roku
    • Informace k ukončení školního roku

    • 19.06.2020 11:29
    • Informace k ukončení školního roku 2019/2020

     Vydání vysvědčení pro žáky II. stupně proběhne dne 25. června 2020.

     • 8:00 hodin - žáci 6. a 7.ročníku

     • 10:00 hodin - žáci 8.ročníku

     • 15:00 hodin - žáci 9.ročníku

     Vydání vysvědčení pro žáky I. stupně proběhne dne 26. června 2020 od 8:00 do 9:30 hodin (výuka neprobíhá, školní družina není v provozu).
     Ve dnech 29. a 30. června 2020 vyhlašuje ředitelka školy volno podle § 24 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

     Nevyzvednutá vysvědčení si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout po telefonické dohodě v kanceláři školy.

    • více
    • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy
    • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy

    • 02.06.2020 08:15
    • Přítomnost žáků 2. stupně ve škole: 
     od pondělí 8. 6. 2020

     - Od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 bude žákům umožněna přítomnost v naší škole formou konzultací k objasnění nebo upevnění učiva, k zodpovězení dotazů. Na konzultaci je třeba se přihlásit v systému EduPage.

     - Od 15. 6. 2020 proběhnou třídní schůzky po skupinách do patnácti žáků. Rozpis bude rodičům i žákům zaslán prostřednictvím systému EduPage.

     - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní konzultací (třídních schůzek), je předložit při prvním příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).
     - Další povinností je mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. 

      


     Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

    • více
    • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
    • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

    • 18.05.2020 15:22
    • - Příchod do školy v čase 7:15 – 7:45 hod. (žáci se řídí pokyny zaměstnanců před budovou školy)
     - Nezapomenout čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy)
     - Výuka v kmenových třídách
     - II. A spojena s II. B – vyučující Mgr. Laciná ve třídě II.B
     - IV. A vyučující Mgr. S. Rotreklová
     - V. A vyučující E. Pölzerová ve třídě V. B
     - Obědy si rodiče objednávají sami běžným způsobem (kontakt šk. jídelna – 734 318 949), dovoz zajištěn prostřednictvím zaměstnanců naší školy, konzumace následně v kmenové třídě (vlastní příbor!)
     - Odpolední vyzvedávání žáků ze skupin oznamujete službě na vrátnici školy
     Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy
    • více