• RADY DEVÁŤÁKŮM

     • Testy k rozvoji vzdělávání
     • Naše škola zakoupila licenci, která umožní žákům zdokonalit své vzdělávací schopnosti. Na internetových stránkách www.proskoly.cz najdete spoustu testů, které pomohou všem věkovým skupinám rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti. Najdete zde testy dětských schopností, jež se zaměřují na typy inteligence (verbální, numerická, logická atd.). Stránka nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace atd.) a testy povolání pro starší žáky. Všem našim žákům byly třídními učiteli rozdány přihlašovací údaje nejen pro sebe, ale i pro Vás. V případě ztráty je možné se obrátit na třídního učitele.

       

     • Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů
     • Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
      Rovněž zde najdete:
      -          informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
      -          filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
      -          poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.