• Volby do školské rady
   • Volby do školské rady

   • 22.09.2021 18:03
   • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

    funkční období současné Školské rady končí a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

   • K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde 12. 10. 2021 v rámci třídních schůzek.  Volební lístek, který obdrží rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) od třídního učitele, budou moci odevzdat přímo ve škole do volební urny, umístěné u vrátnice školy (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce).

    Děkujeme za spolupráci.

    Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

    • Martina Dekýšová
    • Kamil Kolařík
    • Václav Marcol
    • Marcela Neužilová
    • Hana Svobodová

     

    Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy

   • Zpět na seznam článků