• Činnost a materiály

    • ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

     Psycholog nabízí bezplatnou poradensko-terapeutickou péči žákům, rodičům a pedagogům.


      

     Psycholog na škole poskytuje:

     • poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
     • krizovou intervenci
     • primární prevenci sociálně patologických jevů
     • pomoc při řešení náročných životních situací (osobních/rodinných)
     • spolupráci v otázce řešení školní neúspěšnosti

      

     Rodiče psychologa mohou kontaktovat:

     • prožívá-li systém rodiny zvýšenou zátěž
     • zaznamenají-li nedostatek osobní pohody dítěte
     • zaznamenají-li nápadné změny v chování dítěte
     • chtějí-li konzultovat výchovné či vzdělávací obtíže
     • existují-li problémy v klimatu třídy

      

     Žáci mohou psychologa kontaktovat pokud:

     • selhávají v učení
     • mají problémy se spolužáky či učiteli
     • necítí se dobře ve třídě
     • řeší problémy či podstatné změny v rodině
     • nemají se komu svěřit
     • necítí se být delší dobu ve své kůži
     • něco je trápí (doma, ve škole, ve vztahu s kamarády…)