• Nabídka kroužků školní družiny

   • NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KDY PRO KOHO JE URČEN
    SPORTOVKY J. Kopáček

    Po,  St,  Pá

    13,45-4,15 h

    1.-5. ročník
    KROUŽEK ŠITÍ K. Tairi

    Po

    12,15-13,15 h

    1.-2. ročník
    DESKOVÉ HRY E. Hanáková

    Út

    12,30-13,30 h

    1.-2. ročník
    ŠIKOVNÉ RUCE R. Vévodová

    Čt

    12,30-13,30 h

    1. ročník
    VÝTVARNÝ KROUŽEK P. Sedláčková

    12,30-13,30 h

    1.-3. ročník

     

    Sportovní kroužek

    Děti rozvíjí pohybovou schopnost a dovednost, překonávají překážky. Zdokonalují se v herních, atletických a míčových technikách. Učí se dodržovat smysl pro čestnou hru.

    Kroužek šití

    Děti se učí základní šicí techniky, rozvíjí tvořivost. Vyrábí dekorace do bytu, vlasové ozdoby, malé hračky.

    Deskové hry

    Kroužek plný zábavy. Rozvíjí logické, strategické myšlení a paměť. Děti se odreagují, vzájemně spolupracují a komunikují.

    Šikovné ruce

    Děti využívají rozmanitý materiál k rukodělným činnostem. Staví a konstruují ze stavebnic a různých materiálů.

    Výtvarný kroužek

    Děti rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Zdokonalují se v práci s nůžkami a lepidlem. Seznámí se s různorodým, výtvarným materiálem a technikou.