• Lepší zrakový komfort, soustředění, paměť i výkon, to vše s sebou přináší bio-optimalizované pro-kognitivní světlo, které vyvinula společnost Spectrasol ve spolupráci s vědci z Českého vysokého učení technického. Na Základní škole Bučovice 711 bylo nainstalováno celkem 12 světelných panelů v odborné učebně výtvarné výchovy.
     • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021
     • VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2021

     • 18.10.2021 17:37
     • Volby do školské rady pro pedagogy proběhly dne 18. 10. 2021. Zástupkyněmi do školské rady byly zvoleny Mgr. Vladimíra Turkovská a Mgr. Ivana Sedlářová.

     • více
     • Volba povolání v 9. ročníku
     • Volba povolání v 9. ročníku

     • 18.10.2021 16:50
     • Ve dnech 6. a 13. října proběhly na naší škole besedy k volbě povolání s poradcem pro volbu povolání IPS ÚP Vyškov s Ing. Radomilem Novotným. Žáci 9. ročníků se při jeho prezentaci dozvěděli hodně zajímavých a přínosných informací, které jim určitě pomohou při dalším rozhodování o jejich profesní budoucnosti (FOTO). Z ohlasů žáků bylo patrné, že besedy se velmi líbily, zaujaly a žákům tak pomohly ke zvýšení motivace k učení a přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

      Děkuji za spolupráci IPS ÚP Vyškov a těším se na další společné akce.

      Mgr. Ivana Sedlářová

     • více
     • Sběr papíru za deště
     • Sběr papíru za deště

     • 17.10.2021 09:33
     • Jaký je rozdíl mezi třemi tunami a třemi kilogramy? Takový, že 3 t sesbírala celá škola a 3 kg žák s nejmenším odevzdaným množstvím papíru k recyklaci.
     • více
     • 4. A na besedě v Městské knihovně
     • 4. A na besedě v Městské knihovně

     • 15.10.2021 12:03
     • Ve středu 6. října 2021 žáci 4. A třídy navštívili Městskou knihovnu v Bučovicích. Paní knihovnice dětem vyprávěla zajímavé pověsti z Bučovic a okolí. Po přednášce si děti mohly prohlédnout nabídku knih a časopisů. Zájemci o pravidelnou docházku do knihovny obdrželi přihlášku. 

      Na zpáteční cestě děti sbíraly přírodniny, z kterých vyráběly panáčky Podzimáčky. (FOTO)
       

      Mgr. Alena Kubáčková

       

     • více
     • 4. A na poznávací vycházce
     • 4. A na poznávací vycházce

     • 14.10.2021 16:54
     • Ve středu 29. září se uskutečnila vycházka žáků ze 4. A. Naše trasa vedla ze školy parkem do města, prošli jsme náměstí, věnovali jsme pozornost zámku i zámecké zahradě, pokračovali jsme směrem k autobusovému nádraží a dále k vlakovému nádraží. (FOTO)
      Mgr. Alena Kubáčková
     • více
  • Zvonění

   Pátek 27. 5. 2022