• Mezinárodní den otevřených dveří
     • Mezinárodní den otevřených dveří

     • 02.06.2022 11:19
     • V neděli 22. května naši školu navštívila čtyřicetičlenná skupina slovenských školáků ze ZŠ Moravany nad Váhom, aby si společně s našimi osmáky porovnali získané zkušenosti při realizaci projektu Spectrasol. Jedná se o pilotní projekt výměny stávajícího osvětlení učeben školy, za moderní LED prokognitivní, jenž byl umožněn díky Fondu malých projektů přeshraniční spolupráce. (FOTO)
     • více
     • Chování člověka za mimořádných událostí
     • Chování člověka za mimořádných událostí

     • 27.05.2022 09:30
     • Sedmnáctým ročníkem pokračovala spolupráce složek integrovaného záchranného systému se Základní školou Bučovice 711 při organizaci akce „Chování člověka za mimořádných událostí“. Všichni žáci i pedagogové naší školy se tím nejen připravovali na správné zachování se v krizových situacích, ale zároveň se seznámili s činností členů složek záchranného systému. Jak akce probíhala, vám nejlépe napoví naše fotogalerie. Velké díky patří 74. motorizovanému praporu Bučovice, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru Bučovice, Městské policii z Bučovic a zástupci BESIPU Města Bučovice.
      Mgr. Přemysl Kašpar
     • více
     • Nová informatika na ZŠ Bučovice 711
     • Nová informatika na ZŠ Bučovice 711

     • 11.05.2022 15:42
     • Stejně jako na stovkách jiných základních škol v ČR i na Základní škole Bučovice 711 se od 1. září 2022 bude vzdělávací oblast Informatika vyučovat podle nového rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nemění se jen počet povinných vyučovacích hodin ze dvou na šest v rámci devítiletého studia, ale zejména obsah velmi rychle se rozvíjejícího oboru.
     • více
     • Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23
     • Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

     • 03.05.2022 15:44
     • Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitelka školy termín zápisu do 1. ročníku pro děti, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na 14. 06. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.
     • více
  • Zvonění

   Pondělí 15. 8. 2022