• Mikulášské vystoupení
     • Mikulášské vystoupení

     • 14.12.2022 20:29
     • Žáci II. A připravili čertovské vystoupení, které předvedli 5. prosince na mikulášské nadílce v Bučovicích. Počasí nám nepřálo, ale podle ohlasu přítomných diváků se vystoupení podařilo a líbilo se. (FOTO)
                                                                          Mgr. Vladimíra Turkovská
     • více
     • Výuka na tabletech
     • Výuka na tabletech

     • 14.12.2022 20:24
     • Žáci naší školy již od nejnižších ročníků využívají ve výuce kromě interaktivní tabule i tablety a další digitální technologie. Při práci s nimi si osvojují jejich ovládání. Učí se orientovat v různých aplikacích v předmětech český jazyk, matematika a člověk a jeho svět. Pracují samostatně, ve dvojicích, svým individuálním tempem. Při práci vidím spokojené děti, které aktivně pracují a přemýšlejí. (FOTO)
                                                           Mgr. Vladimíra Turkovská
     • více
     • Papageno – 4. a 5. třídy, divadlo Reduta
     • Papageno – 4. a 5. třídy, divadlo Reduta

     • 10.12.2022 11:54
     • Dne 22. 11. 2022 navštívili žáci IV. A , B a V. A třídy výpravnou pohádku Papageno plnou kouzel, peří a dobrodružství.  Děti se společně s ptáčníkem Papagenem vydaly vysvobodit princeznu Paminu, kterou unesl zlý černokněžník Monostatos. Představení se všem líbilo a pobyt v Brně děti zakončily prohlídkou brněnských pamětihodností. (FOTO)
      Mgr. Blaňková, Mgr. Medřická, Mgr. Zemánková
     • více
  • Zvonění

   Pondělí 27. 3. 2023