• Volby do školské rady
    • Volby do školské rady

    • 22.09.2021 18:03
    • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

     funkční období současné Školské rady končí a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

    • K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde 12. 10. 2021 v rámci třídních schůzek.  Volební lístek, který obdrží rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) od třídního učitele, budou moci odevzdat přímo ve škole do volební urny, umístěné u vrátnice školy (1 nezletilý žák = 1 hlas zákonného zástupce).

     Děkujeme za spolupráci.

     Níže uvádíme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

     • Martina Dekýšová
     • Kamil Kolařík
     • Václav Marcol
     • Marcela Neužilová
     • Hana Svobodová

      

     Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pondělí 15. 8. 2022