• Zahájení školního roku 2021/2022
    • Zahájení školního roku 2021/2022

    • 31.08.2021 12:34
    • Zahájení výuky - 1. 9. 2021

     Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

    • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

     Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

     Ve společných prostorech si děti chrání dýchací cesty rouškou! 

      

     Třídy 1. stupně (1. – 5. ročník)


     Středa - 1. 9. 2021 
     V 8.00 hodin proběhne slavnostní zahájení školní docházky za přítomnosti rodičů před budovou školy.
     Po ukončení zahájení odchází žáci 1. ročníku včetně doprovodu do tříd. Ostatní žáci 1. stupně se následně odeberou za doprovodu třídních učitelek do svých šaten a tříd. Děti chrání dýchací cesty rouškou. Doprovod dětí má po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor ffp2.

     Následně proběhne testování (Covid-19). Předpokládané ukončení vyučování je v 9:30 hodin.

     Žáci 2. a 3. ročníku mohou být testováni za přítomnosti rodičů. K této formě testování jsou určeny zvláštní prostory u tělocvičny a to od 7:30 hodin. Vchod bočním vstupem (při příchodu k budově zprava).

     Čtvrtek 2. 9. 2021
     Výuka podle rozvrhu hodin.

     Družina bude v provozu od 2. 9. 2021

      

     Třídy 2. stupně (6. – 9. ročník)


     Středa 1. 9. 2021 – 7:50 hodin
     Proběhne zahájení školní docházky ve třídách (žáci se přezouvají). Ve společných prostorech si děti chrání dýchací cesty rouškou. Po příchodu do tříd proběhne testování (Covid-19) pod dohledem učitele. Předpokládané ukončení vyučování je v 9:30 hodin.

     Čtvrtek 2. 9. 2021
     Výuka: 1. a 2. hodina s třídním učitelem, dále podle rozvrhu hodin. Odpolední vyučování odpadá.

      


     Umístění tříd po vstupu do budovy školy:

     Přízemí vlevo: 6.C, 8.B, 6.A, 8.A                 Přízemí střed: 9.A             Přízemí vpravo: 7.A, 6.B, 9.B, 8.C

     1. patro vlevo: 7.B, 5.A, 4.A, 3., 5.B           1. patro střed: 2.A, 4.B    1. patro vpravo: 2.B, 1.A, 1.B

     Zařazení nově přijatých žáků do tříd bude zveřejněno ve vývěsce u vchodu do budovy školy od pátku 27. 8. 2021 po 14. hodině.

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 20. 1. 2022