• Mimořádná opatření dnem 9. 10. 2020
    • Mimořádná opatření dnem 9. 10. 2020

    • 16.12.2020 16:15
    • Vážení rodiče,

     z důvodu mimořádných opatření se výuka na druhém stupni od 12.10.2020 mění takto:

      

    • - 12.10. až 16.10. se zavádí distanční výuka pro 8. a 9. ročník (pro ostatní ročníky platí běžný rozvrh ve škole)

     - 19.10. až 23.10. se zavádí distanční výuka pro 6. a 7. ročník (pro ostatní ročníky platí běžný rozvrh ve škole)

     - 26.10. až 30.10. děti nejdou do školy vůbec (dny volna, státní svátek a prázdniny)

      

     Distanční vzdělávání (výuka) je multimediální forma řízeného studia = žáci nejdou do školy a vzdělávají se doma dle pokynů učitele, plní zadané úlohy.

      

     V době distančního vzdělávání mají žáci povinnost si každý den kontrolovat domácí úlohy v EduPage! Zadání bude probíhat v těchto předmětech: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Anglický jazyk, Přírodopis, Fyzika, Zeměpis, Dějepis, Chemie (v 8. a 9.r.).

      

     Informace pro strávníky školní jídelny: po dobu distančního vzdělávání jsou žákům obědy automaticky odhlášeny.

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Úterý 3. 8. 2021