• Mezinárodní soutěž YPEF 2020
    • Mezinárodní soutěž YPEF 2020

    • 16.03.2020 12:09
    • Ve čtvrtek 5. března 2020 se vybraní žáci 9. ročníku naší školy zúčastnili 10. ročníku mezinárodní znalostní soutěže „Mladí lidé v evropských lesích – YPEF“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol. (FOTO)
    • Místní kolo této soutěže probíhalo pod záštitou Lesní správy Bučovice. Hlavními organizátory tohoto kola byly zaměstnanci LČR, s. p. pan Bc. Karel Kovařík a pan Ing. Roman Konečný.

     Naši školu reprezentovalo 7 tříčlenných družstev.  Soutěžilo se ve dvou disciplínách, kterými byly: „Vědomostní test“ a „Poznávání rostlin a živočichů žijících v lese“.

     Vzhledem k odborné náročnosti této soutěže jsme se v letošním roce poctivě věnovali i odborné přípravě pod vedením Ing. Jana Petříčka. Naše vynaložená námaha se nám mnohokrát vyplatila, neboť týmy z naší školy se umístily na prvních třech místech tohoto kola.

     Celkovým vítězem se stalo družstvo žáků ze třídy 9. B ve složení Markéta Suralová, Karolína Valentová a Filip Peroutka, kteří postupují do Krajského kola, jenž se bude konat v dubnu v Brně na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity Brno. Na 2. místě se umístilo družstvo žáků z 9. A, které tvořili Luděk Zelený, David Lokaj a Jaroslav Pavlík. A na třetím místě skončil tým složený taktéž z žáků 9. A ve složení Aneta Křemečková, Denisa Procházková a Veronika Marková.

                                                                                                                           Vendula Sůrová

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Úterý 26. 1. 2021