• Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ AKCE PRO 1. A 2. STUPEŇ
    • PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ AKCE PRO 1. A 2. STUPEŇ

    • 08.01.2020 21:01
    • V předvánočním týdnu se v naší škole konala dvě sportovní dopoledne. V úterý 17. 12. proběhl ve sportovní hale trojboj pro žáky 1. stupně (FOTO)
     Ve čtvrtek 19. 12. se pro žáky 2. stupně uskutečnil sportovní turnaj, složený ze dvou disciplín. V tělocvičně poměřili své dovednosti ve stolním tenisu (FOTO), sportovní hala byla propůjčena florbalistům (FOTO).
     V pátek 20. 12. proběhlo vyhodnocení všech sportovních soutěží slavnostním vyhlášením nejlepších (FOTO)

    • V úterý 17. 12. proběhl ve sportovní hale trojboj pro žáky 1. stupně.
     Soutěžilo se   v těchto disciplínách: hod medicinbalem, trojskok, sedy – lehy. Nejlepší výkony podali tito žáci:
     1.ročník: Aneta Hrozková               747 bodů                    Lukáš Andert          903 bodů
     2.ročník: Vanessa Vykypělová        1235 bodů                    Filip Špringer       1214 bodů
     3.ročník: Kateřina Zabloudilová    1193 bodů                    Jakub Musil          1452 bodů
     4. ročník: Kristýna Křížová            1270 bodů                    Jakub Neužil        1259 bodů
     5. ročník: Klára Grussmannová     1370 bodů                    Martin Žoužela    1673 bodů    
     Děti měly možnost se mezi jednotlivými disciplínami roztančit na reprodukovanou hudbu nebo si zahrát ve vyznačeném prostoru míčovou hru.
     Ve čtvrtek 19. 12. se pro žáky 2. stupně uskutečnil sportovní turnaj, složený ze dvou disciplín. V tělocvičně poměřili své dovednosti ve stolním tenisu, sportovní hala byla propůjčena florbalistům. První skupinu tvořili žáci šestých a sedmých ročníků, druhou pak žáci osmých a devátých ročníků. Po součtu umístění z jednotlivých turnajů bylo pořadí následující:
     První skupina:                               Druhá skupina :
     1. 7.A                                          9.A
     2. 6.A                                          8.B
     3. 7.B                                          9.B
     4. 6.B                                          8.A
     5. 6.C
     O skvělé výsledky se zasloužili nejlepší florbaloví střelci: Honza Jeřábek, Marcela Košťálová, Issabella Victoria Rother a Adam Zouhar.
     Velký dík patří nejen dětem, které se aktivně zúčastnily sportovních soutěží, ale také paní vychovatelce Pavle Sedláčkové, panu školnímu asistentovi Vlastimilu Rybnikáři a dobrovolníkům z osmých a devátých tříd, kteří pomáhali při jejich realizaci.

                                                                                                            J. Kopáček a J. Štroblíková

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Sobota 6. 6. 2020