• Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Mobil ve výuce - ano či ne?
    • Mobil ve výuce - ano či ne?

    • 28.11.2019 15:58
    • V současné době se celosvětově vede polemika spojená s používáním osobních elektronických zařízení, a to především ve školách. Většina odborné veřejnosti se kloní k názoru, že nastupující mladá generace se stává závislou na nadměrné "konzumaci" elektronických her a sociálních virtuálních světů. Legislativa státu mírně pokulhává za rychlostí doby, proto většina školských zařízení reguluje tento problém dodatky školních řádů. (FOTO)
    • U nás na škole není použití mobilu pro výuku podle daných pravidel zakázáno, tak proč nevyužít potenciálu elektroniky a zkombinovat jej s ostatními lidskými smysly. Na hodinu fyziky si tak žáci připravili mobilní telefony, bluetooth reproduktor a sklenici na víno. S připravenými pomůckami začala tzv. hra na sklenice. Přejížděním navlhčeného prstu po okraji sklenice její stěny vibrují v přirozené rezonanční frekvenci a vznikne zvuk o výšce odpovídající tomuto kmitání. Ten děti detekovaly pomocí vlastního sluchu. Aplikace v mobilním telefonu jim prozradila výšku frekvence. K ověření správného měření poté použily reproduktor spárovaný s další aplikací mobilu, která pro změnu generovala nucené kmity nutné ke zvukovému chvění. Následovalo ladění sklenic na různou výšku tónu a pokus o vytvoření nějaké jednoduché známé melodie. Zábavnou hodinou plnou zvuků jsme si ověřili, že i mobil může být užitečný pomocník při objevování tajemství přírodních zákonů. Tak co si myslíte: mobil ve výuce - ano či ne?

     Bronislav Budík

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Sobota 6. 6. 2020