• Chování člověka za mimořádných situací 2024
    • Chování člověka za mimořádných situací 2024

    • 27.05.2024 17:14
    • Projektový den s názvem Chování člověka za mimořádných situací se uskutečnil již tradičně na Základní škole 711 v Bučovicích. (Fotogalerie)
    • Jelikož počasí v letošním roce nepřálo, celá akce probíhala vnitřních prostorách školy. Složky integrovaného záchranného systému společně s členy armády 74. Mechanizovaného praporu Bučovice seznamovali žáky s pravidly při běžných i rizikových situacích, při mimořádných událostech i obraně státu. Dále si žáci prověřili znalosti o bezpečnosti v dopravě pod vedením odborníků z úseku dopravy města Bučovice, první pomoc pod vedením paní učitelky Venduly Sůrové a žáci druhého stupně si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky s panem učitelem Bronislavem Budíkem. V průběhu celé akce byly promítány videa z portálu „Záchranný kruh“ v kmenových třídách.
     Ještě jednou děkujeme 74.MP Bučovice, Polici ČR, HZS Bučovice, Městské policii Bučovice a BESIP.
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pátek 21. 6. 2024
  • Sledujte nás ...