• 12. - 18. listopad

  Třída:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M str. 37 cv. 1.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ČJ - psát 3 řádky, sešit Čtení - nový list číst.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit. 35- dokončit rozklady, dokreslit
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   SLABIKÁŘ str.11
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Pracovní list - cv. 1, 2 na 12. 11. 2018
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   uč. str. 33 cv. 7
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Učebnice str. 75 cv. 5 -doplň a opiš, učit zpměti vyjm
  • III.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Opakovat na test - velké a malé obce.
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - číst viz. sešit,papír přeložit do ČJ pouze napsaná slova, naučit se přivlastňovací zájmena (my, your, ...)
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - vypočítat 6 sloupečků z papíru
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ - uč. str. 52, cv. 6a(1. odstavec), naučit se vyjmenovaná slova po L ,
   napsat sebehodnocení
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   naučit slovíčka od "eye" po "hand"
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Plakát na "akci" - sešit Sloh - 16.11.2018.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Test - Kraje - 13.11.2018 - PS s.4
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, IRV
  • IX.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Lokaj, Janeček - Jihočeský kraj
  • IX.A Celá třída
   ·
   Referát
   Zeměpis
   :
   Lázně ČR
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, IRV
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Hudební výchova
   :
   české hud.baroko, rytmus,tempo - test
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str, 39/cv. 3A,B
  • IX.B Celá třída
   ·
   Test
   Hudební výchova
   :
   čes.hud.baroko, rytmus, tempo
  • IX.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   Soustavy - metoda sčítací
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Na pracovním listě doplň správný zkrácený tvar slovesa být a na linky přepiš v záporu ve zkrácené formě.
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Oprava diktátu
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Královéhradecký a Pardubický kraj na čtvrtek na 15.11.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Na pracovním listě doplň správný zkrácený tvar slovesa být a na linky přepiš v záporu ve zkrácené formě.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   učebnice str. 104/3,4
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML: opak.rozbor stavby slova, zdvojené souhlásky / šk.sešit, učebnice /
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek a sloveso být a mít
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Zeměpis
   :
   Oběh Slunce kolem Země - světlo na Zemi http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML: PS s.15 cv.1b / dokončit /.opak.rozbor stavby slova, zdvojené souhlásky - viz.šk.sešit
  • VI.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   Převody jednotek délky
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - dodělat kdo nestihl prac.sešit str 13/11 + 13/13,14
   V pondělí písemka na sčítání a odčítání zlomku (i smíšená čísla)
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 103/ cv. 3
  • VII.A, VII.B A1
   ·
   Písemná práce
   Anglický jazyk
   :
   Opravná písemná práce - slovíčka 3C
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, sloveso být v min. čase
  • VII.B Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Byzanc - křížové výpravy
  • VII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   Sčítání zlomků, úprava na základní tvar a smíšené číslo
  • VII.B Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Hospodářství Ameriky, Kanada + probrané pojmy
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, IRV
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   tempery, nůžky, lepidlo
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 26/cv. 4 - označ řádek, který je napsán dobře a vyhledej na ostatních řádcích chyby (3)
  • Úte13. 11.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   M str. 36 cv. 2, str. 37 cv. 2.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Sešit Čtení - číst nový list.
  • I.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   sešit ČJ- 3 řádky napsat, čtení- nakopírovaný list
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Písanka str. 21, 4 řádky na 13. 11. 2018
  • II.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
  • II.A HAJ1
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   HAJ/učebnice str. 30 - 31 - nová slovíčka - na 13.11.2018
  • II.A HAJ2
   ·
   domácí úkol
   Hrátky s angličtinou
   :
   Přinést papírovou myšku Ruby
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   PS str. 41 cv. 4,7,8
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Čítanka str. 60-61
  • III.A, III.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   křížovka v sešitě
  • III.A, III.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Učit psát nová slovíčka
  • III.A, III.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   DÚ - naučit se psát slovíčka ze slovníčku, umět abecedu
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   DÚ - 3 sloupečky - viz. papír
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Krátký test na vyjmenovaná slova po L
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Na papíře doplň neúplné věty. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst. Opakuj si na test.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Uč.s.74/5.
  • IX.A RJ
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   opak.slovíček 2.lekce
  • IX.A, IX.B NJ
   ·
   Písemná práce
   Německý jazyk
   :
   1.lekce
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   Přinést si fixy - nejlépe černý odstín
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   Učebnice str 31, cv 8 . Na zítra přinést rýsovací potřeby
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Učebnice str 39, cv 1
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str.19/5
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DÚ mám zadaný v sešitě ČJ2. V úterý 13.11. píšeme test na rozbor stavby slova. Děti budou určovat předponovou část, kořen, příponovou část a koncovku u šesti zadaných slov.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Naučit se horniny a nerosty. Zápis mám v sešitě. Bude test.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   ÚZ: pravěk (včetně doby železné)
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   učebnice str.97/3,4
  • VI.A Celá třída
   ·
   Test
   Fyzika
   :
   Délka.http://fyzika711.cz/
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Dějepis
   :
   ÚZ: pravěk (včetně doby železné)
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   LIT: Prezentace knihy- Stuchlík, Tesáček, PS s.11 cv.5,6
  • VI.B Celá třída
   ·
   Test
   Fyzika
   :
   Délka.http://fyzika711.cz/
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Matematika a její aplikace
   :
   pracovní sešit str.14/1
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   Přinést si fixy
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení Rája, Slámová
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 157/ 3E
  • VII.A, VII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   čtení textu str.24, PS str.21/cv.5a)b)
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   DU v sešitě-příslovečná určení
  • VIII.A, VIII.B NJ
   ·
   Test
   Německý jazyk
   :
   Haben
  • VIII.A, VIII.B RJ1
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   prac.list Dny a měsíce / druhá strana /
  • VIII.A, VIII.B RJ2
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   PS str.25 dodělat cv.1,3,4, naučit dny v týdnu
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Dokončit výklad o koloběhu vody. mluvní cvičení Loníček, Marek, oprava Strmisková
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   mluvní cvičení Čamlík, Marek, Sladká, oprava Strmisková
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 155/cv. 2D,E
  • Stř14. 11.
  • I.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   Číst nový list - sešit Čtení, písanka str. 12 - psát 3 řádky.
  • III.A
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Opakuj si na test, který budeme psát příští hodinu - podle učebnice a zápisů v sešitě- velké a malé obce.
  • IV.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Číst z učebnice str. 31
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   popsat 4 větami jednu osobu z rodiny, použít has got
  • IX.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, IRV, speaking, učebnice str. 37/cv. 2 do sešitu
  • IX.A Celá třída
   ·
   Test
   Dějepis
   :
   Lokaj, Janeček - Začátek a zápisník z první světová válka
  • IX.A Celá třída
   ·
   Velká písemná práce
   Dějepis
   :
   Nacismus, fašismus
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, IRV, speaking, učebnice str. 37/cv. 2 do sešitu
  • IX.B Celá třída
   ·
   Referát
   Zeměpis
   :
   Lázně ČR
  • V.A
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str. 13 cv. 5. Ve středu 14.11. bude test podobný jako DÚ. Procvičovali jsme ve škole na PL.
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   PS str.. 13 cv. 5. Ve středu 14.11. bude test podobný jako DÚ. Procvičovali jsme ve škole na PL.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML:PS s.15 cv.1a
  • VI.A Celá třída
   ·
   Test
   Přírodopis
   :
   Test Projevy a potravní vztahy organismů
  • VI.A, VI.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Household jobs-slovíčka PS
  • VI.A, VI.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka Household jobs
  • VI.A, VI.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, články, doplnit papír, první sloupeček příd. jmen na 19.11
  • VI.A, VI.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Datum - na papíře
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   ML:PS s.15 cv.1a
  • VII.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Hospodářství Ameriky, Kanada (mapa) + probrané pojmy
  • VII.A, VII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   37/7a - 1(doplnit)
  • VII.A, VII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, články, doplnit papír - v každém cvičení- 3 věty, odevzdat projekt
  • VII.A, VII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Nepravidelná slovesa - žlutá (ústně)
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   nůžky, lepidlo, pravítko
  • VIII.A, VIII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   present simple and continuous-na test
  • VIII.A, VIII.B A1
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   present simple and continuous-zopakovat na test
  • VIII.A, VIII.B A2
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka, článek, IRV,WB 56/2
  • VIII.A, VIII.B A3
   ·
   domácí úkol
   Anglický jazyk
   :
   Opakovat would a na pátek nepravidelná slovesa 3. část
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Test
   Přírodopis
   :
   Test Obojživelníci
  • Čtv15. 11.
  • IX.A, IX.B NJ
   ·
   Test
   Německý jazyk
   :
   Slovíčka 1.lekce
  • IX.A, IX.B RJ
   ·
   domácí úkol
   Ruský jazyk
   :
   test: časování sloves / chtít, jet, znát, mluvit /
  • IX.A, IX.B RJ
   ·
   Test
   Ruský jazyk
   :
   časování sloves / chtít, jet, znát, mluvit /
  • IX.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 40/1A (1. odstavec)
  • V.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Naučit se rámeček "Zapamatuj si! " hl. město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj. Ve čtvrtek 15.11. bude test.
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   LIT: prezentace knihy- Veselá, Hanáková, uč.s.13 cv.8
  • VI.B Celá třída
   ·
   Test
   Přírodopis
   :
   Test Projevy a potravní vztahy organismů
  • VII.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   str. 104/ cv. 5 (5 vět)
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Velká písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   1. čtvrtletní písemná práce
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Hudební výchova
   :
   15.11. - test / hudba ve středověku a renesanci /
  • VIII.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   PS str. 15/cv. 1 (dodělat)
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Test
   Hudební výchova
   :
   hudba ve středověku a renesanci
  • VIII.B Celá třída
   ·
   Velká písemná práce
   Matematika a její aplikace
   :
   1. čtvrtletní písemná práce
  • Pát16. 11.
  • IV.B
   ·
   domácí úkol
   Člověk a jeho svět
   :
   Př - PS.s.8 na 19.11.2018.
  • IX.A Celá třída
   ·
   Písemná práce
   Zeměpis
   :
   Vodstvo ČR - mapa s řekami - lázně - přehrady
  • VI.A
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   SL: mluvní cvičení - Goliáš, Odvářková, prac.list Řeč přímá a nepřímá cv.2
  • VI.B
   ·
   domácí úkol
   Český jazyk a literatura
   :
   SL:mluvní cvičení - Azzarone, Kachlík, prac.list Řeč přímá a nepřímá cv.2
  • VII.B
   ·
   domácí úkol
   Výtvarná výchova
   :
   barevné fixy, pravítko
  • VIII.A
   ·
   domácí úkol
   Hudební výchova
   :
   16.11. test / hudba ve středověku a renesanci /
  • VIII.A Celá třída
   ·
   Test
   Hudební výchova
   :
   hudba ve středověku a renesanci