• Předběžná informace o konzultacích pro žáky 9. ročníku
   • Předběžná informace o konzultacích pro žáky 9. ročníku

   • 05.05.2020 22:07
   • Zahájení konzultací pro žáky 9. ročníku:
    11. května 2020 v 09:00 hodin

   • - Zahájení konzultací pro žáky 9. ročníku dne 11. 5. 2020 v 09:00 hodin

    - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní konzultací, je předložit první den při příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).

    OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY:

    - Věk nad 65 let s přidruženými chronickými poruchami.

    - Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou  systémovou farmakologickou léčbou.

    - Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

    - Porucha imunitního systému, např.:

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

    b) při protinádorové léčbě

    c) při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

    - Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

    - Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

    - Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

    - Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

    Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

     

    - Povinnost dodržovat hygienická opatření a provoz školy.

    - Povinnost mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

    - Konzultace budou probíhat ve dnech pondělí-čtvrtek (konkrétní čas bude upřesněn dle podmínek).

    - Docházka žáků do školy bude evidována, v případě nepřítomnosti nutno omlouvat.

    - Další podrobnější informace očekávejte v následujících dnech.

    Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hanáková


    Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

     

   • Zpět na seznam článků