• Vzdělávací dny na ZŠ 711
     • Vzdělávací dny na ZŠ 711

     • 23.06.2020 17:02
     • V době letních prázdnin - v srpnu 2020 - proběhnou na ZŠ 711
      "VZDĚLÁVACÍ DNY"
      pro žáky 1.-5. tříd ZŠ 711

      Pozn.: Čtěte taky - VÍCE...

     • více
     • Informace k ukončení školního roku
     • Informace k ukončení školního roku

     • 19.06.2020 11:29
     • Informace k ukončení školního roku 2019/2020

      Vydání vysvědčení pro žáky II. stupně proběhne dne 25. června 2020.

      • 8:00 hodin - žáci 6. a 7.ročníku

      • 10:00 hodin - žáci 8.ročníku

      • 15:00 hodin - žáci 9.ročníku

      Vydání vysvědčení pro žáky I. stupně proběhne dne 26. června 2020 od 8:00 do 9:30 hodin (výuka neprobíhá, školní družina není v provozu).
      Ve dnech 29. a 30. června 2020 vyhlašuje ředitelka školy volno podle § 24 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

      Nevyzvednutá vysvědčení si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout po telefonické dohodě v kanceláři školy.

     • více
     • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy
     • Základní informace k návratu pro žáky II. stupně do školy

     • 02.06.2020 08:15
     • Přítomnost žáků 2. stupně ve škole: 
      od pondělí 8. 6. 2020

      - Od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 bude žákům umožněna přítomnost v naší škole formou konzultací k objasnění nebo upevnění učiva, k zodpovězení dotazů. Na konzultaci je třeba se přihlásit v systému EduPage.

      - Od 15. 6. 2020 proběhnou třídní schůzky po skupinách do patnácti žáků. Rozpis bude rodičům i žákům zaslán prostřednictvím systému EduPage.

      - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní konzultací (třídních schůzek), je předložit při prvním příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).
      - Další povinností je mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. 

       


      Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

     • více
     • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
     • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

     • 18.05.2020 15:22
     • - Příchod do školy v čase 7:15 – 7:45 hod. (žáci se řídí pokyny zaměstnanců před budovou školy)
      - Nezapomenout čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy)
      - Výuka v kmenových třídách
      - II. A spojena s II. B – vyučující Mgr. Laciná ve třídě II.B
      - IV. A vyučující Mgr. S. Rotreklová
      - V. A vyučující E. Pölzerová ve třídě V. B
      - Obědy si rodiče objednávají sami běžným způsobem (kontakt šk. jídelna – 734 318 949), dovoz zajištěn prostřednictvím zaměstnanců naší školy, konzumace následně v kmenové třídě (vlastní příbor!)
      - Odpolední vyzvedávání žáků ze skupin oznamujete službě na vrátnici školy
      Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy
     • více
  • Zvonění

   Úterý 27. 10. 2020