• Soutěže v cizím jazyce
    • Soutěže v cizím jazyce

    • 28.02.2023 16:41
    • Na naší škole 14. 2. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v cizích jazycích, a to v jazyce anglickém. Zúčastnila se dvacítka zájemců z 8. a 9. ročníku, kteří měli šanci se předem připravit na konverzaci v deseti různých okruzích, z nichž jeden vylosovaný prezentovali před porotou. (FOTO)
    • Každý žák se po krátké přípravě představil, pohovořil na dané téma, popř. odpověděl na několik otázek. Komise složená z vyučujících anglického jazyka hodnotila plynulost hovoru, uchopení témat, interakci a výslovnost.
     Protože je soutěž postupová, v okresním kole nás budou reprezentovat Giulia Azzarone (9.ročník) a Adam Kašpar (8.ročník). Po prvních dvou následovali ostatní žáci v minimálním bodovém odstupu a všichni si tak zaslouží pochvalu za odpovědnou přípravu.
     Velký dík posíláme i nakladatelství Oxford University Press a Spolku rodičů při ZŠ Bučovice 711 za podporu formou odměn pro soutěžící.

     Vyučující cizích jazyků ZŠ Bučovice 711

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pondělí 27. 3. 2023