• Předprázdninové spaní ve škole
    • Předprázdninové spaní ve škole

    • 17.07.2022 10:12
    • V pondělí 27. 6. 2022 v pět hodin odpoledne se děti ze čtvrtých tříd sešly před školou, aby si spolu užily zbytek dne a noc před koncem školního roku. (FOTO)
    • Jakmile se trochu zabydlely ve třídách, mohl začít odpolední program plný her spojený s opékáním špekáčků a se stezkou odvahy. Předprázdninové spaní ve škole se všem líbilo.             

     Postřehy od dětí:

     V pondělí v 17:00 jsme došli ke škole a uvítali jsme se s učiteli. Paní učitelka nás zavedla do třídy, kam jsme si dali věci. Šli jsme na hřiště, tam jsme se rozdělili do skupin a vymysleli jsme si název skupiny. Potom jsme soutěžili v tahání lanem a házení talířem. Pak se rozhodlo, že půjdeme opékat špekáčky. Také jsme hráli na honěnou. Potom jsme šli ke klukům do pokoje a hráli jsme vědomostní hry, bylo to vtipné. Měli jsme i stezku odvahy, která byla trochu nudná, ale v pohodě… Potom jsme šli spát, ale nám vlétl do třídy vážka, komár a pavouk dohromady. Říkali jsme mu „ školokomárus obecný“ a chytali jsme ho vším možným. Ale vyhráli jsme!!!

     Do školy jsem se těšil, protože jsme ve škole spali. Bavilo mě hrát na hoňku, opékání špekáčků a stezka odvahy. Ale nebál jsem se, protože to nebylo strašidelné. Bylo to super a už se těším, až budeme spát ve škole znovu. 

      Šli jsme do školy, tam jsme hledali lístečky s úkoly. Bylo jich 20 a naše skupina měla všechno správně!

     Dne 27. 6. našeho letopočtu jsme spali ve škole. Hráli jsme přetahovanou a šli jsme stezku odvahy. Také jsme opékali špekáčky a ve škole jsme odpovídali na otázky. Pak jsme šli spát. Večer nám do pokoje vlétl „školokomárus obecný“. Paní učitelka a paní asistentka ho honily pravítkem. NEUSPĚLY. Pak paní učitelka přinesla židli a smeták. Nakonec skončil spláchnutý v umyvadle. A právě když skončil v umyvadle, vlétl nám tam druhý „školokomárus obecný“. Tak ho paní učitelka zabila zase smetákem. Pak jsme usnuli.

     Donesli jsme si jídlo a oblečení, nezapomněli jsme na spacák, i karimatku jsme si vzali. Položili jsme si věci do tříd a šli jsme na hřiště hrát hry. Hráli jsme přetahovanou a také jsme házeli létajícím talířem. Poté jsme si opékali špekáčky. Kdo měl špekáček opečený a snězený, mohl si jít hrát. Na stezce odvahy jsme počítali svíčky a všímali jsme si u svíček zajímavých věcí. Dále jsme se šli připravit na spánek. Ale vlétl nám tam „školokomárus obecný. Museli jsme ho, bohužel, zabít. A protože nám tam vlétl zase, tak jsme ho znovu zabili. Potom jsme šli už spát a vstávali jsme v 6:45 hodin. V úterý jsme měli sportovní den.

     Z pondělí na úterý jsme spali ve škole. Hráli jsme hry a soutěže, pak jsme šli opékat špekáčky. Také jsme šli na stezku odvahy. Bylo to fakt super!!!

     Šel jsem ven a tam jsme soutěžili a pak jsme opékali špekáček, a jak já je zbožňuji!!

     Ve škole to bylo super. Hráli jsme super hry třeba na honěnou a další hry. Pak jsme hráli vědomostní hry. Potom byla i stezka odvahy. Nakonec jsme šli spát, ale vletěl nám do třídy nový druh komára asi pakomár. My jsme o přejmenovali na školomáruse obecného.

     Spaní ve škole se mi moc líbilo. Hráli jsme různé hry přetahování, vědomostní hry, házeli jsme talířem, hráli jsme si na honěnou, opékali jsme špekáčky a pak jsme šli na stezku odvahy po školním hřišti.

     Třídní učitelky 4. tříd

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 2. 2. 2023