• Nová informatika na ZŠ Bučovice 711
    • Nová informatika na ZŠ Bučovice 711

    • 11.05.2022 15:42
    • Stejně jako na stovkách jiných základních škol v ČR i na Základní škole Bučovice 711 se od 1. září 2022 bude vzdělávací oblast Informatika vyučovat podle nového rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Nemění se jen počet povinných vyučovacích hodin ze dvou na šest v rámci devítiletého studia, ale zejména obsah velmi rychle se rozvíjejícího oboru.
    • V minulém, více než desetiletém období, bylo cílem dosáhnout u žáků základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. „Nová informatika“ se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Zkoumá řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení.
     Od příštího školního roku navíc otevíráme volitelný předmět s rozšiřující výukou informatiky, takže od 4. ročníku přibude k jedné povinné hodině informatiky další vyučovací hodina Informačních technologií. Tato možnost pokračuje až do 9. třídy. Do této skupiny budou zařazeni žáci, kteří prokáží svůj zájem v  testu zaměřeném na matematiku, logiku a řešení problémů. Přijímací test proběhne pro žáky současného 3. ročníku ZŠ 31.5.20222 v 9:00 hodin na ZŠ Bučovice 711. Bližší informace získáte osobně na „Dni otevřených dveří“ 22.5.2022 od 14:00 hodin nebo na emailové adrese: ict@bucovice711.cz.
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 2. 2. 2023