• Zahájení školního roku 2021/2022
    • Zahájení školního roku 2021/2022

    • 07.09.2021 16:02
    • Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok 2021/2022. Na tento den se určitě těšily nejvíce děti, které usedly do školních lavic poprvé. (FOTO)

    • Prvňáčci prožívali svůj velký den v doprovodu rodičů. Před školou je slavnostně přivítala ředitelka školy Mgr. Miroslava Hanáková, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a starosta města Bučovice PhDr. Jiří Horák, Ph.D. Slavnostního zahájení se zúčastnili i další významní hosté.
     Po pasování do řad školáků už všichni prvňáčci se svými třídními učitelkami odešli do připravených tříd. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok a rodičům především hodně trpělivosti.

                                                            Mgr. Vladimíra Turkovská a Mgr. Hana Homolová

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 20. 1. 2022