• Žáci 4. ročníku na dopravním hřišti
    • Žáci 4. ročníku na dopravním hřišti

    • 06.06.2021 10:46
    • Dne 3. 6. 2021 se žáci IV. A a IV. B věnovali dopravní výchově. Po dlouhé době distanční výuky se v tento den setkaly obě třídy na společné školní akci. Pro naše čtvrťáky to byla již druhá návštěva DDH Vyškov v tomto školním roce. (FOTO)
    • Teoretická část probíhala ve zrekonstruované učebně. Byla zaměřena na opakování, které zahrnovalo dopravní značky, povinnou výbavu kola, dodržování pravidel silničního provozu, bezpečné odbočování, vjíždění na vozovku, zastavení, objíždění překážky a dodržování bezpečné vzdálenosti. Přípravou na jízdu na kole byla také výuková videa. Své vědomosti si chlapci a děvčata prověřili v dopravním testu pro cyklisty. Po krátké přestávce přišla na řadu praktická část. Žáci si své teoretické znalosti procvičili jízdou na kolech pod vedením lektorky dopravní výchovy. Závěr patřil vyhodnocení testů a předávání průkazů cyklisty.
     Třídní učitelky
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 20. 1. 2022