• Informace o provozu školy od 12. 4. 2021
    • Informace o provozu školy od 12. 4. 2021

    • 06.04.2021 12:56
    • VÁŽENÍ RODIČE,

     pokud nedojde k nepředvídané změně, tak v pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka pro žáky 1. stupně v týdenních rotacích pro tyto třídy: I.A, III.A, IV.A, V.A.
    • Výuka bude probíhat podle platného školního rozvrhu včetně odpolední školní družiny. Budou povinné respirátory (standardy dle MO MZd) nebo zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd a žáci budou 2x týdně testováni. O způsobu testování a jeho průběhu budete na našich webových stránkách informováni do konce tohoto týdne, kdy bychom měli obdržet jasné a konkrétní pokyny z ministerstva školství. Testováni nemusí být žáci, kteří v posledních 3 měsících prodělali onemocnění covidem (nutnost prokázání nemoci ošetřujícím lékařem).

     V případě, že žák nebude přítomen na prezenční výuce, bude omluven zákonným zástupcem a evidován jako nemocný. Od vyučujícího dostane zadané úkoly, které budou v daný týden ve škole probírány.

     Pokud žák navštěvuje školní jídelnu, objednáváte obědy v elektronickém systému, popřípadě na telefonním čísle  734 318 949 nebo 734 318 945.

     V týdnu od 19. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro třídy: I.B, II., III.B, IV.B, V.B za výše uvedených podmínek.

      

     Děkujeme za pochopení.

     Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Čtvrtek 20. 1. 2022