• Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020
    • Doplňující informace k nástupu žáků 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

    • 18.05.2020 15:22
    • - Příchod do školy v čase 7:15 – 7:45 hod. (žáci se řídí pokyny zaměstnanců před budovou školy)
     - Nezapomenout čestné prohlášení (ke stažení na stránkách školy)
     - Výuka v kmenových třídách
     - II. A spojena s II. B – vyučující Mgr. Laciná ve třídě II.B
     - IV. A vyučující Mgr. S. Rotreklová
     - V. A vyučující E. Pölzerová ve třídě V. B
     - Obědy si rodiče objednávají sami běžným způsobem (kontakt šk. jídelna – 734 318 949), dovoz zajištěn prostřednictvím zaměstnanců naší školy, konzumace následně v kmenové třídě (vlastní příbor!)
     - Odpolední vyzvedávání žáků ze skupin oznamujete službě na vrátnici školy
     Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Úterý 3. 8. 2021