• Základní informace k otevření školy pro žáky 1. stupně
    • Základní informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

    • 07.05.2020 07:29
    • Zahájení výuky pro žáky 1. stupně: 
     pondělí
     25. 5. 2020 v 07:50 hodin.

    • - Zahájení výuky v pondělí 25. 5. 2020 v 7:50 hod., příchod žáků do školy bude ještě upřesněn.

     - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní výuky, je předložit první den při příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).

     OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY:

     - Věk nad 65 let s přidruženými chronickými poruchami.

     - Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou      systémovou farmakologickou léčbou.

     - Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např.          hypertenze.

     - Porucha imunitního systému, např.:

     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

     b) při protinádorové léčbě

     c) při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

     - Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

     - Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

     - Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin            (dialýza).

     - Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

     ​​​​Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

     - Délka výuky 7:50 – 11:30 hod., odpolední skupina nejdéle do 16:00 hodin.

     - Obědy mohou být zajištěny formou obědového balíčku ke konzumaci ve škole (nutnost vlastního příboru) nebo k odnesení domů.

     - Účast na výuce (včetně odpolední skupiny) nahlásit třídní učitelce do 15. 5. 2020, docházka žáků do školy bude evidována a nepřítomnost žáků ve škole omlouvána jako při běžné školní docházce.

     - Výuka v prvním týdnu bude zaměřena na adaptaci dětí ve škole, nastavení pravidel nestandartního školního režimu a práci ve skupině. V dalších týdnech výuka podle upraveného rozvrhu.

     - Pro všechny žáky platí povinnost dodržovat hygienická opatření a provoz školy.

     - Pro všechny žáky přítomné ve výuce platí povinnost mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

     - Žáci, kteří nebudou přítomni na výuce, budou i nadále pracovat formou distančního vzdělávání jako doposud.

     - Další informace budou sděleny přibližně 20. 5. 2020.

     Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hanáková


     Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Úterý 26. 1. 2021