• Předběžná informace o konzultacích pro žáky 9. ročníku
    • Předběžná informace o konzultacích pro žáky 9. ročníku

    • 05.05.2020 22:07
    • Zahájení konzultací pro žáky 9. ročníku:
     11. května 2020 v 09:00 hodin

    • - Zahájení konzultací pro žáky 9. ročníku dne 11. 5. 2020 v 09:00 hodin

     - Povinností pro každého žáka, který se zúčastní konzultací, je předložit první den při příchodu do školy podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se se zdravotními pravidly. (Čestné prohlášení je ke stažení v příloze pod článkem).

     OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY:

     - Věk nad 65 let s přidruženými chronickými poruchami.

     - Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou  systémovou farmakologickou léčbou.

     - Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

     - Porucha imunitního systému, např.:

     a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

     b) při protinádorové léčbě

     c) při transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

     - Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

     - Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

     - Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

     - Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

     Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

      

     - Povinnost dodržovat hygienická opatření a provoz školy.

     - Povinnost mít s sebou k dispozici 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

     - Konzultace budou probíhat ve dnech pondělí-čtvrtek (konkrétní čas bude upřesněn dle podmínek).

     - Docházka žáků do školy bude evidována, v případě nepřítomnosti nutno omlouvat.

     - Další podrobnější informace očekávejte v následujících dnech.

     Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Hanáková


     Příloha ke stažení: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

      

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Úterý 26. 1. 2021