• Exkurze do Anthroposu a ZOO Brno
    • Exkurze do Anthroposu a ZOO Brno

    • 12.05.2019 10:55
    • V pátek 26. dubna 2019 a v úterý 30. 4. 2019 jsme se s třídami 8. A a 8. B a jejich třídními učitelkami vypravili na exkurzi do Pavilonu Anthropos a ZOO Brno. (FOTO)
    • Naše výprava začala ráno před sedmou hodinou cestou vlakem do Brna. Poté jsme pěšky - v případě třídy 8. A - či šalinou s 8. B doputovali do Anthroposu. Zde nás přivítali milé slečny průvodkyně, které nás celým pavilonem provedli a seznámili nejen s jeho historií, ale také zejména s nejnovějšími poznatky týkajícími se původu a vývoje člověka. Dozvěděli jsme se např., že podle nejnovějších vědeckých poznatků lidé se zelenýma očima či zrzavými vlasy mají ve své DNA geny od neandrtálců či, že podle některých badatelů stále žijeme v době ledové. Po skončení společné části prohlídky jsme si sami mohli vše znovu projít a prohlédnout.
     Pak následovala svačina a cesta šalinou k brněnské zoologické zahradě. V ní jsme se rozdělili do skupinek a v nich procházeli, jak venkovní, tak vnitřní expozice. Přitom jsme plnili rozmanité úlohy, které pro nás pracovníci ZOO nachystali v pracovních listech tematicky zaměřených na naše savce.
     Unavení a plni dojmů a zážitků z celého dne jsme se vlakem vrátili zpátky domů.
     Vendula Sůrová
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pátek 6. 12. 2019