• Okresní kolo Biologické olympiády
    • Okresní kolo Biologické olympiády

    • 06.05.2019 09:00
    • V úterý 16. dubna 2019 se žáci Isabella Victoria Rother a David Lokaj z 8. ročníku zúčastnili Okresního kola 52. ročníku Biologické olympiády, které se konalo v DDM Maják ve Vyškově. (FOTO)

    • Soutěžilo se ve třech disciplínách. První byl teoretický test zaměřený na vědomosti z oblasti příjmu a výdeje látek buňkami i celými organismy. Druhou poznávání živočichů a rostlin. A třetí disciplínou byla laboratorní práce zaměřená na dýchací soustavu člověka. K celkovému hodnocení se také připočítávaly body za vstupní úkol, který každý soutěžící vypracovával sám dle svého výběru ze zadaných témat.
     Okresního kola se zúčastnilo celkem 30 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií ležících v našem okrese. Isabella a David se soutěže zhostili s velkým nasazením a v tak velké konkurenci se jim podařilo umístit v 2. polovině výsledkové listiny.

     Vendula Sůrová

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pátek 6. 12. 2019