• Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2019 přecházíme na systém elektronické žákovské knížky. (Pro podrobnosti klikni na OZNÁMENÍ)
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Přírodovědná expedice do Přírodní rezervace Šévy
    • Přírodovědná expedice do Přírodní rezervace Šévy

    • 10.04.2019 09:17
    • Za krásného slunečného, leč větrného počasí, jsme se v úterý 2. dubna a ve středu 3. dubna s dětmi 6. ročníku vydali na Přírodovědnou expedici do Přírodní rezervace Šévy, která leží přibližně 6 km od naší školy mezi Mouřínovem a Marefami. (FOTO)
    • Naše expedice začala po první vyučovací hodině, kdy jsme vyzbrojeni pitím a velkou svačinou vyrazili směrem k Šévám. Aby nám cesta rychleji utekla, plnili jsme během ní rozmanité úkoly z oblasti Zeměpisu a Přírodopisu, díky kterým jsme si všímali, kudy naše cesta vede a co všechno můžeme v okolní jarní přírodě vidět a slyšet. Asi po 2 hodinách jsme dorazili k našemu cíli.
     Po svačině a lehkém odpočinku začala naše procházka napříč přírodní rezervací. Hned na jejím počátku nás zaujaly jasně žluté kvítky hlaváčku jarního, který byl všude kolem nás. Kromě něj jsme viděli i dokvítající koniklec velkokvětý, prvosenku vyšší a křivatec žlutý. V dolní části rezervace mezi rašícími vrbami bylo i několik kvetoucích blatouchů. Ze zástupců živočišné říše jsme spatřili několik srnek pasoucích se na okolních polích, včelky, myš, veverku, majky, ruměnice a ještěrku.
     Unavení, plní dojmů a zážitků ze všeho, co jsme viděli a slyšeli, jsme se pak vrátili domů.

                                                                                                                                                         Vendula Sůrová

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Středa 26. 6. 2019