• Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2019 přecházíme na systém elektronické žákovské knížky. (Pro podrobnosti klikni na OZNÁMENÍ)
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Co je to pykrete?
    • Co je to pykrete?

    • 30.01.2019 19:26
    • Tuto otázku dostali v rámci hodiny fyziky žáci 8. ročníku. Kupodivu jeden student věděl, že pykrete je kompozitní materiál vzniklý smícháním 14% dřevěných hoblin s 86% vody a jejich zmražením. (FOTO)
    • Látka vznikla během druhé světové války jako směs, z níž by bylo možné postavit nepotopitelnou letadlovou loď. S tímto nápadem přišel britský konstruktér Geoffrey Pyke. Materiál tedy dostal název pykrete. Hmota měla skoro zázračné vlastnosti – téměř netála, rovněž ohromila pevností srovnatelnou se železobetonem a navíc plavala. Projekt dostal od britské vlády “zelenou” a byl pojmenován krycím názvem Habakkuk (podle starozákonního proroka Abakuka). Vzhledem k válečnému vývoji a vysokým nákladům nakonec k finální realizaci nedošlo. Světu však zůstal další nápad jednoho z kompozitních materiálů, které v dnešní době udávají technologický vývoj. Takový materiál je vzniklý smísením dvou či více složek, díky čemuž má nové vlastnosti netypické ani pro jednu z látek. Ta složka, která většinou přináší vlastnosti jako tvrdost a tuhost, se nazývá výztuž. Společně s žáky jsme si vyzkoušeli výrobu pykrete a jiných kompozitů na bázi sádry smíchané s běžně dostupnými materiály. Na pevnostních zkouškách vyhrál materiál, který obsahoval lidské vlasy a textilní vlákna získaná z filtru sušičky na prádlo. Nárazuvzdornost vzorků otestoval dopad školních vrhačských 3kg koulí. Nejpevnější materiál odolal i takové nestandartní zátěži, kdy byly koule vrženy vší silou.  Možná, že tato praktická badatelská činnost probudila nějakého mladého "vědátora" k dalšímu zkoušení všeho možného. Nebylo by to poprvé v lidské společnosti, kdy něco převratného bylo objeveno zcela náhodou.

     Bronislav Budík

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Středa 26. 6. 2019