• Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že od 1. září 2019 přecházíme na systém elektronické žákovské knížky. (Pro podrobnosti klikni na OZNÁMENÍ)
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Kraje ČR - projekt V. B
    • Kraje ČR - projekt V. B

    • 02.12.2018 18:07
    • Ve vyučovacím předmětu vlastivěda je kapitola „Náš kraj“. Kapitolu tvoří 14 krajů naší ČR. Děti se toho zhostily formou třídního projektu. (FOTO)
    • Měly za úkol, podle předem stanoveného zadání, vytvořit souhrnný materiál o kraji, který si zvolily. Informace získávaly z důvěryhodných zdrojů. Využily k tomu učebnici, internet a encyklopedie. Výsledkem jejich práce byl naučný plakát a slovní prezentace. Během zpracování projektu si tak prohloubily dovednosti, které budou v životě potřebovat, jako je porozumění textu, vyhledávání a třídění informací. Projekt byl čtrnáctidenní a děti ho postupně zpracovávaly v předmětech vlastivěda, výtvarná výchova a český jazyk. Žáci byli velmi šikovní a práce se jim dařila.
     Třídní učitelka, Dana Nová
    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Pátek 19. 7. 2019