• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
   • Kolik váží Země?
    • Kolik váží Země?

    • 08.11.2018 17:18
    • Tuto otázku v rámci projektu Laborky.cz řešili žáci osmého a devátého ročníku na ZŠ 711. Tak "velkou váhu" na vážení planet ještě nikdo nevymyslel, tak se muselo využít jiných fyzikálních zákonitostí. (FOTO)
    • V dnešní době existuje například způsob, jak zvážit Zemi v poznání zákonitostí kyvadla, které lze využít ke spočítání hmotnosti Země. Potřebujeme mít co nejpřesnější matematické kyvadlo - malé a velmi hmotné závaží na nehmotném závěsu. V praxi tak lze docílit těžkým závažím na dlouhém provaze. K určení hmotnosti Země je potřeba ještě spočítat gravitační a tíhové zrychlení, které se liší na různých místech naší planety. Je třeba si uvědomit, že naše planeta je takovým “velkým otáčejícím se kolotočem", a tudíž na objekty na jejím povrchu působí nejen gravitační, ale také odstředivá síla. Ta je největší na rovníku, takže se zde "nejlépe hubne". V současné době GPS technologie bylo snadné určit přesnou polohu našeho pokusu. K tomu nám posloužily mapy.cz a GPS modul v mobilním telefonu. Ovšem nejdůležitější bylo změřit dobu kmitu kyvadel s různou délkou závěsů. Z více jak 200 měření jsme vypočítali průměrnou hmotnost Země  6,1. 1024 kg, čímž jsme se odchýlili od současného nejlepšího odhadu přibližně o 1,5%. V roce 1798 jako jeden z prvních vědců přesně spočítal hmotnost Země britský vědec Henry Cavendish, který použil k tomu torzní váhy, s jejichž pomocí změřil gravitační sílu působící mezi olověnými koulemi.

     Bronislav Budík

      

      

    • Zpět na seznam článků
  • Zvonění

   Neděle 24. 3. 2019